Prejsť na obsah
Katedra kovových a drevených konštrukcií
Obdobie 1997-1999

P. č.     Číslo úlohy         Obdobie rieš.        Zodp. rieš.         Názov úlohy                                       Spoluriešiteli

    1.     1-9-79/c.300           1997-1999                Agócs, Z.              Teoretické a konštrukčné problémy           Brodniansky, J.,

                                                                                                        vertikálnych a horizontálnych hyb-            Chladná, M.,

                                                                                                         ridných sústav. Diagnostikovanie              Kalousek, V.,

                                                                                                        a rekonštrukcie oceľových nosných            Vajda, J.,

                                                                                                                                                                         Benková, A.

                                                                                                        konštrukcií                                                 Vrábel, J.

    2.     2-9-79/c.301         1997-1999                  Lapos, J.               Medzná únosnosť spriahnutých oce-          Chladná, M.,

                                                                                                         ľobetónových mostov so zameraním          Nádaský, P.

                                                                                                         na efektivitu ich využitia v diaľničnej       

                                                                                                          sieti.

    3.     3-9-79/c.302         1997-1999                 Baláž, I.                  Odolnosť oceľových tenkostenných            Ároch, R.,

                                                                                                          prútov a doskostenových prvkov zo-            Chladný, E.

                                                                                                          hľadňujúce účinky vydúvania a zmeny   

                                                                                                          tvaru prierezu.

    4.     4-9-79/c.303       1997-1999                  Draškovič, F.            Skutočné pôsobenie drevených prv-          Čierna, J.,

                                                                                                          kov a konštrukcií a ich rekonštruovanie      Chomová, H.,

                                                                                                                                                                           Sandanus, J.

                                                                                                                                                                            Kabanov, V.,

                                                                                                                                                                            Štefkovič, R.