Prejsť na obsah
Katedra konštrukcií pozemných stavieb

 

LABORATÓRIÁ KKPS

Laboratóriá katedry konštrukcií pozemných stavieb, Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Laboratóriá sa zaoberajú výskumom a testovaním rôznych prvkov stavebných konštrukcií z fyzikálneho hľadiska. Vedecké laboratória Katedry konštrukcií pozemných stavieb boli v rámci riešenia výskumného projektu Univerzitný vedecký park zmodernizované ako po stránke stavebnej tak i unikátnej prístrojovej techniky. Toto laboratórne vybavenie, hlavne v oblasti znižovania energetickej náročnosti budov, aerodynamiky a hydrodynamiky budov a analýzy striech, zaraďuje katedru konštrukcií pozemných stavieb k rovnocenným partnerom vo vedecko-výskumnej oblasti v zahraničí. v rámci projektov vedeckých parkov, získala katedra nebývalé finančné prostriedky – cca 2,0 mil. EUR, na rozvoj laboratórnej základne. Najvážnejšou investíciou bola realizácia moderného veterného tunela v spolupráci s Katedrou stavebnej mechaniky.
Laboratóriá fyziky budov sa nachádzajú priamo v budove Stavebnej fakulty STU na Radlinského ulici č. 11 v Bratislave a v centrálnych laboratóriách SvF na Trnávke (Bratislava).

 

    Laboratóriá Katedry KPS (EN)                                      Laboratóriá Katedry KPS (EN)                                       Laboratóriá Katedry KPS (DE)

Laboratóriá Katedry KPS (SK)    Laboratóriá Katedry KPS (EN)    Laboratóriá Katedry KPS (DE) 

 

Laboratóriá: