Prejsť na obsah
Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva

PROJEKT  NÁZOV PROJEKTU OBDOBIE RIEŠENIA  HLAVNÝ RIEŠITEĽ
Mladý výskumník Analýza kvalitatívnych parametrov dažďového odtoku a implementácia efektívneho hospodárenia s dažďovou vodou  2019  Ing. Ivana Marko
Mladý výskumník Využitie aktívneho uhlia pri úprave vody 2019  Ing. Michal Marton
AXA Nadačný fond v Nadácii Pontis - MV SR Zeolit pri odstraňovaní bromičnanov z vod 2018  Ing. Ivana Marko
Mladý výskumník Vyhodnotenie činnosti ČOV pomocou metódy hodnotenia životného cyklu LCA 2018  Ing. Mária Dubcová
Mladý výskumník Analýza zrážkovo-odtokového procesu a posúdenie jednotnej stokovej siete s návrhom ekologického hospodárenia s dažďovou vodou v urbanizovanom území 2018  Ing. Réka Csicsaiová
Nadácia Ekopolis Návrh vodozádržných opatrení na toku Trnávka 2017-2018  fakultný tím
Mladý výskumník Nástroj analýzy návrhových dažďov územia Slovenska 2017  Ing. Dušan Rusnák, PhD.
Mladý výskumník Experimentálna analýza vplyvu extrémnych dažďov na efektivitu odľahčovacích komôr podporená implementáciou matematických modelov 2017  Ing. Jaroslav Hrudka, PhD.
Mladý výskumník Analýza prúdenia vody v dosadzovacích nádržiach ČOV 2017  Ing. Veronika Gregušová, PhD.
Mladý výskumník Analýza dopadov odpadových vôd z ČOV na životné prostredie 2016  Ing. Mária Dubcová
Excelentné mladé tímy Implementácia matematických modelov do procesu optimalizácie prevádzky a projektovania zdravotno-vodohospodárskych stavieb 2015-2016  Ing. Jaroslav Hrudka, PhD.

Ing. Ivana Marko