Prejsť na obsah
Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva
PROJEKT  NÁZOV PROJEKTU OBDOBIE RIEŠENIA  HLAVNÝ RIEŠITEĽ
561890-EPP-1-2015-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP/ERASMUS-KA2 MARUEEB - Master Degree in Innovative Technologies in Energy Efficient Buildings for Russian and Armenian Universities and Stakeholders 2015-2017  prof. Ing. Štefan Stanko, PhD.
COST MoU: 053/13 Spojenie Európskeho výskumu v oblasti predpovedania a riešenia vodnej a pôdnej erózie a ich vplyve na kvalitu vody ekosystém 2014-2018  prof. Ing. Ján Ilavský, PhD.
NETWATER-159311 Systém vzdelávania v technológiach hospodárenia s vodnými zdrojmi 2010-2013  prof. Ing. Jozef Kriš, PhD.
DeWaLOP DeWaLoP - Developing Water Loss Prevention 2007-2013  Ing. Katarína Tóthová, PhD.
SWAN 158982 Trvalo udržateľné hospodárenie s vodnými zdrojmi v Strednej Azií. 2010-2013  prof. Ing. Jozef Kriš, PhD.

SR - Rakúsko 64s0002

Tools for urban water infrastructure managment 2009-2011  prof. Ing. Štefan Stanko, PhD.

https://www.dewalop.eu/

DeWaLOP
MARUEEB