Prejsť na obsah
Katedra geodézie

  Logo IPG 2017
 

Registrácia účastníkov konferencie  

Registrácia účastníkov

  Registrácia účastníkov je možná len prostredníctvom Konferenčného systému. 
 

Záväzné termíny:

  Úhrada účastníckeho poplatku do: 17.05.2019

 

   
 

Účastnícky poplatok:

  vložné - prihlásenie a úhrada do 17.05.2019  42,00 Eur
  V cene vložného sú zahrnuté účasť na konferencii, občerstvenie a obed. Cena vložného je vrátane DPH.

 

 

Úhrada účastníckého poplatku:

 

Prevodným príkazom na účet organizátora.

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5, 812 43 Bratislava
IČO: 00397687
DIČ: 2020845255
IČ DPH: SK2020845255

Bankové spojenie:

Číslo účtu: 70000 84162/8180 (Štátna pokladnica)

IBAN: SK74 8180 0000 0070 0008 4162

BIC: SPSRSKBA

Variabilný symbol:   0122001019

Špec.symbol: IČO účastníka                       KS: 0308