Prejsť na obsah
Katedra geodézie
  Logo IPG 2019
 

IPG 2019 je v poradí štvrtou konferenciou organizovanou Katedrou geodézie Stavebnej fakulty STU v Bratislave z oblasti inžiniersko-priemyselnej geodézie. Konferencia nadväzuje na konferencie organizované v rokoch 2013, 2015 a 2017 s cieľom pokračovať v sérii konferencií, ktoré sú tematicky zamerané na vybranú problematiku tejto disciplíny. Vzhľadom na aktuálnosť problematiky, požiadavky praxe, ako aj nové poznatky z legislatívnych predpisov je tohtoročná konferencia opätovne smerované na oblasť geodetických činností pri príprave, realizácií a prevádzke stavebných objektov, zmien právnych predpisov a problematiku RPAS fotogrametrie.

   
   
 

Rokovací jazyk:

  slovenský
 
  Konferencia je zahrnutá do plánu dlhodobého vzdelávania autorizovaných geodetov a kartografov Komory geodetov a kartografov.