Prejsť na obsah
Katedra hydrotechniky

Personálne obsadenie

VEDÚCI KATEDRY:
prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD.
tel. 02/ 59 274 320
e-mail: andrej.soltesz@stuba.sk

 

ZÁSTUPCA VEDÚCEHO KATEDRY:
doc. Ing. Peter Šulek, PhD.
tel. 02/ 59 274 571
e-mail: peter.sulek@stuba.sk

 

TAJOMNÍK KATEDRY:
Ing. Lea Čubanová, PhD.
tel. 02/ 59 274 698
e-mail: lea.cubanova@stuba.sk

 

ODBORNÝ ADMINISTRATÍVNY PRACOVNÍK:
Bc. Jakub Mydla
tel. 02/ 59 274 569
e-mail: xmydlaj1@stuba.sk

 

VEDÚCI HYDROTECHNICKÉHO LABORATÓRIA:
Ing. Ján Rumann, PhD.
tel. 02/ 59 274 340
e-mail: jan.rumann@stuba.sk

 

PROFESORI:
prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD.
tel. 02/ 59 274 320
e-mail: andrej.soltesz@stuba.sk

 

prof. Ing. Peter Dušička, PhD.
tel. 02/ 59 274 565
e-mail: peter.dusicka@stuba.sk

 

DOCENTI:
doc. Ing. Dana Baroková, PhD.
tel. 02/ 59 274 693
e-mail: dana.barokova@stuba.sk

 

doc. Ing. Ľudovít Možiešik, PhD.
tel. 02/ 59 274 566
e-mail: ludovit.moziesik@stuba.sk

doc. Ing. Peter Šulek, PhD.
tel. 02/ 59 274 571
e-mail: peter.sulek@stuba.sk

 

ODBORNÍ ASISTENTI:
Ing. Lea Čubanová, PhD.
tel. 02/ 59 274 698
e-mail: lea.cubanova@stuba.sk

 

Ing. Roman Cabadaj, PhD.
tel. 02/ 59 274 688
e-mail: roman.cabadaj@stuba.sk

 

Ing. Miroslav Gramblička, PhD.
tel. 02/ 59 274 326
e-mail: miroslav.gramblicka@stuba.sk

 

Ing. Martin Orfánus, PhD.
tel. 02/ 59 274 694
e-mail: martin.orfanus@stuba.sk

 

Ing. Ján Rumann, PhD.
tel. 02/ 59 274 340
e-mail: jan.rumann@stuba.sk

 

DOKTORANDI:
Ing. Lucia Bytčánková
tel. 02/ 59 274 563
e-mail: lucia.bytcankova@stuba.sk

 

Ing. Adam Janík
tel. 02/ 59 274 326
e-mail: adam.janik@stuba.sk

 

Ing. Zinaw Dingetu Shenga
tel. 02/ 59 274 336
e-mail: zinaw.shenga@stuba.sk

 

Ing. Daniel Buček
tel. 02/ 59 274 336
e-mail: daniel.bucek@stuba.sk