Prejsť na obsah
Katedra hydrotechniky

VEDÚCI KATEDRY:
prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD.
tel. +421 2 32 888 320
e-mail: andrej.soltesz@stuba.sk

 

ZÁSTUPCA VEDÚCEHO KATEDRY:
doc. Ing. Peter Šulek, PhD.
tel. +421 2 32 888 571
e-mail: peter.sulek@stuba.sk

 

TAJOMNÍK KATEDRY:
Ing. Lea Čubanová, PhD.
tel. +421 2 32 888 698
e-mail: lea.cubanova@stuba.sk

 

ODBORNÝ ADMINISTRATÍVNY PRACOVNÍK:
Ing. Jakub Mydla
tel. +421 2 32 888 569
e-mail: xmydlaj1@stuba.sk

 

VEDÚCI HYDROTECHNICKÉHO LABORATÓRIA:
Ing. Ján Rumann, PhD.
tel. +421 2 32 888 340
e-mail: jan.rumann@stuba.sk

 

PROFESORI:

prof. Ing. Peter Dušička, PhD.
tel. +421 2 32 888 565
e-mail: peter.dusicka@stuba.sk


prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD.
tel. +421 2 32 888 320
e-mail: andrej.soltesz@stuba.sk

 

DOCENTI:
doc. Ing. Dana Baroková, PhD.
tel. +421 2 32 888 693
e-mail: dana.barokova@stuba.sk

 

doc. Ing. Ľudovít Možiešik, PhD.
tel. +421 2 32 888 566
e-mail: ludovit.moziesik@stuba.sk

 

doc. Ing. Peter Šulek, PhD.
tel. +421 2 32 888 571
e-mail: peter.sulek@stuba.sk

 

ODBORNÍ ASISTENTI:
Ing. Lea Čubanová, PhD.
tel. +421 2 32 888 698
e-mail: lea.cubanova@stuba.sk

  

Ing. Miroslav Gramblička, PhD.
tel. +421 2 32 888 326
e-mail: miroslav.gramblicka@stuba.sk

 

Ing. Martin Orfánus, PhD.
tel. +421 2 32 888 694
e-mail: martin.orfanus@stuba.sk

 

Ing. Ján Rumann, PhD.
tel. +421 2 32 888 340
e-mail: jan.rumann@stuba.sk

 

VÝSKUMNÁ PRACOVNÍČKA:

Ing. Michaela Červeňanská
tel. +421 2 32 888 563
e-mail: michaela.cervenanska@stuba.sk

 

DOKTORANDI:

Ing. Daniel Buček
tel. +421 2 32 888 336
e-mail: daniel.bucek@stuba.sk

 

Ing. Lucia Bytčánková
tel. +421 2 32 888 563
e-mail: lucia.bytcankova@stuba.sk

 

Ing. Frederik Kovaľ
tel. +421 2 32 888 569
e-mail: frederik.koval@stuba.sk

 

Ing. Jakub Mydla
tel. +421 2 32 888 569
e-mail: xmydlaj1@stuba.sk

 

Ing. Martin Pavúček
tel. +421 2 32 888 322
e-mail: martin.pavucek@stuba.sk

 

Ing. Zinaw Dingetu Shenga
tel. +421 2 32 888 336
e-mail: zinaw.shenga@stuba.sk