Prejsť na obsah
Katedra hydrotechniky

Personálne obsadenie

VEDÚCI KATEDRY:
Prof. Ing. Peter Dušička, PhD.
tel. 02/ 59 274 565
e-mail: peter.dusicka@stuba.sk

ZÁSTUPCA VEDÚCEHO KATEDRY:
Doc. Ing. Peter Šulek, PhD.
tel. 02/ 59 274 571 
e-mail: peter.sulek@stuba.sk

TAJOMNÍK KATEDRY:
Doc. Ing. Dana Baroková, PhD. 
tel. 02/ 59 274 693 
e-mail: dana.barokova@stuba.sk

SEKRETARIÁT:
Bc. Lenka Fusatá 
tel. 02/ 59 274 619
e-mail:  xfusata@stuba.sk

PROFESORI:
Prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD.
tel. 02/ 59 274 320
e-mail: andrej.soltesz@stuba.sk

Prof. Ing. Peter Dušička, PhD.
tel. 02/ 59 274 565
e-mail: peter.dusicka@stuba.sk

DOCENTI:
Doc. Ing. Dana Baroková, PhD. 
tel. 02/ 59 274 693 
e-mail: dana.barokova@stuba.sk

Doc. Ing. Ľudovít Možiešik, PhD.
tel. 02/ 59 274 566
e-mail: ludovit.moziesik@stuba.sk

Doc. Ing. Radomil Květoň, PhD.
tel. 02/ 59 274 619
e-mail: radomil.kveton@stuba.sk

Doc. Ing. Peter Šulek, PhD. 
tel. 02/ 59 274 571 
e-mail: peter.sulek@stuba.sk

SENIOR DOCENT: 
Doc. Ing. Tomáš Hodák, PhD.
tel. 02/ 59 274 563
e-mail: tomas.hodak@stuba.sk

ODBORNÍ ASISTENTI:
Ing. Lea Čubanová, PhD. 
tel. 02/ 59 274 698
e-mail: lea.cubanova@stuba.sk

Ing. Roman Cabadaj, PhD.
tel. 02/ 59 274 688
e-mail: roman.cabadaj@stuba.sk

Ing. Miroslav Gramblička, PhD.
tel. 02/ 59 274 326
e-mail: miroslav.gramblicka@stuba.sk

Ing. Martin Orfánus, PhD.
tel. 02/ 59 274 694
e-mail: martin.orfanus@stuba.sk

Ing. Ján Rumann, PhD.
tel. 02/ 59 274 570
e-mail: jan.rumann@stuba.sk


DOKTORANDI:
Ing. Michaela Červeňanská
tel. 02/ 59 274 563  
e-mail: michaela.cervenanska@stuba.sk

Ing. Adam Janík
tel. 02/ 59 274 563  
e-mail: adam.janik@stuba.sk

Ing. Tomáš Kinczer
tel. 02/ 59 274 326 
e-mail: tomas.kinczer@stuba.sk

Ing. Michal Dušička
tel. 02/ 59 274 326 
e-mail: michal.dusicka@stuba.sk

Ing. Anna Pavlíková
tel. 02/ 59 274  
e-mail: anna.pavlikova@stuba.sk

Ing. Andrea Palkovičová
tel. 02/ 59 274 
e-mail: andrea.palkovicova@stuba.sk

Ing. Miroslav Tvrdoň
tel. 02/ 59 274 336
e-mail: miroslav.tvrdon@stuba.sk