Prejsť na obsah
Katedra hydrotechniky

V súčasnom období zabezpečuje táto katedra výučbu teoretických predmetov: hydraulika, hydraulika podzemných vôd, prúdenie tekutín, ako aj základných odborných predmetov: využitie vodnej energie, hate, vodné cesty a plavba a tiež predmetov špecializácie ako sú: hydroenergetika, malé vodné elektrárne, konštrukcie uzáverov vodných stavieb, hydrotechnický výskum a iné, koncipované podľa potrieb praxe. Náležitá pozornosť sa venuje aj postgraduálnym kurzom a doktorandskému štúdiu.