Prejsť na obsah
Katedra hydrotechniky

rok 2007
• JUNIORSTAV 2007, Brno 2007
• Symposium hydrotechniků, Lipno, 2007
• 10 th International Symposium on Water Management and Hydraulic Engineering on CD, Šibenik, Croatia 2007
• Medzinárodné kolokvium v rámci konference LIDÉ, STAVBY a PŘÍRODA, Brno, 2007
• Konferencia 50 rokov prevádzky vodnej elektrárne Nosice, Nimnica, 2007
• 6. konferencia mladých vodohospodárov, Bratislava 2007
• Vplyv vodohospodárskych stavieb na tvorbu a ochranu životného prostredia - 7. konferencia s medzinárodnou účasťou, Podbanské 2007 

rok 2006
• Medzinárodné kolokvium v rámci konference LIDÉ, STAVBY a PŘÍRODA, Brno, 2006
• JUNIORSTAV 2006, Brno 2006
• Second International PhD Symposium in Engineering, Pécs, Hungary 2006
• International conference on Hydrology and Ecology: The Groundwater/Ecology Connection, Karlovy Vary 2006
• SIMONA 06, Liberec 2006
• Junior Scientist Conference 2006, Vienna University of Technology, Viedeň 2006
• Medzinárodná konferencia o využití vodnej energie HYDROTURBO 2006, Vyhne, 2006
• Konferencia 70 rokov VE Ladce a 50 rokov VE Trenčín, Nimnica, 2006
• Medzinárodná konferencia Ochrana pred povodňami, Podbanské, 2006
• Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Vplyv antropogénnej činnosti na vodný režim nížinného územia a 16. slovensko-česko-poľský seminár Fyzika vody v pôde, Vinianske jazero, 2006
• 5. konferencia mladých vodohospodárov, SHMÚ, Bratislava 2006

rok 2005
• Medzinárodné kolokvium v rámci konference LIDÉ, STAVBY a PŘÍRODA, Brno, 2005
• Ninth International Symposium on Water Management and Hydraulic Engineering, Ottenstein, Austria, 2005
• Inter. Scient. Conf. on Innovation and Utility in the Visegrad Fours, s. 201-207, Nyiregyhaza, 2005
• WorkShop on Groundwater Modelling - Water Framework Directive INFRA 12377, Loučná pod Klínovcem Czech Republic, 2005
• Konferencia s medzinárodnou účasťou Vplyv vodohospodárskych stavieb na tvorbu a ochranu životného prostredia, Podbanské, 2005
• Medzinárodné kolokvium hydrotechnických, hydraulických a vodostavebných katedier STU Bratislava, ČVUT Praha a VUT Brno, Tatranská Štrba, 2005
• Medzinárodná konferencia Plavebné dni, Piešťany, 2005

rok 2004
• Medzinárodné kolokvium v rámci 4. vodohospodářské konference, Brno, 2004
• Medzinárodná konferencia HYDROTURBO 2004, Brno, 2004
• Sympózium Katedier hydrotechniky, hydrauliky a hydrológie, Praha, 2004
• XXIX Přehradní dny 2004, České Budejovice, 2004
• Konferencia s medzinárodnou účasťou Hydroslovakia, Trenčín, 2004
• Konferencia 50 rokov prevádzky II. Vážskej kaskády, Piešťany, 2004
• Konferencia 40 rokov prevádzky Stredno - Vážskej kaskády Hričov - Mikšová - Považská Bystrica, Nimnica, 2004
• Seminár Perspektívy sústavy vodných ciest SR po vstupe do EU, Bratislava, 2004
• 5. International Conference - Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory, Michalovce - Zemplínska Šírava, máj 2004

rok 2003
• Medzinárodné kolokvium v rámci 3. vodohospodářské konference, Brno, 2003
• Intenational Conference of Water Service Science, Brno - Úbislav, 2003
• Konferencia s medzinárodnou účasťou Hydrológia na prahu 21. storočia - vízia a realita, Smolenice, 2003
• VIII. International Symposium on Water Management and Hydraulic Engineering, Podbanské, 2003
• Konferencia s medzinárodnou účasťou Vplyv vodohospodárskych stavieb na tvorbu a ochranu životného prostredia, Podbanské, 2003