Prejsť na obsah
Katedra dopravných stavieb

logo

Katedra dopravných stavieb
Stavebná fakulta STU v Bratislave
Radlinského 11, blok A, 5. posch.
810 05 BratislavaVedúci katedry:

Tibor Schlosser


Ing. Tibor Schlosser, CSc.
kdos@svf.stuba.sk
tel.: +421 2 59274 707

Sekretariát:


Mgr. Katarína Šulíková

katarina.sulikova@stuba.sk

tel.:+421 2 59274 377

tel.: +421 2 59274 706

Katedra dopravných stavieb vznikla z Ústavu dopravníctva, ktorý bol ustanovený pri založení SVŠT v r.1938 na čele s prvým prednostom prof. K. Křivancom. Toto pracovisko už od samého počiatku a počas celej svojej existencie sa významnou mierou podieľalo na výchove domácich a zahraničných odborníkov v oblasti dopravného staviteľstva. Prispeli k tomu prof. F. Sklenář, prof. M. Marek, prof. Š. Chochol, Ing. I. Poliaček, prof. Ľ. Rondoš, prof. V. Medelská, prof. I. Gschwendt, prof. B. Bezák.

V súčasnosti je jednou z nosných katedier bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia odboru Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, kde vychováva absolventov pre oblasť cestného a železničného staviteľstva, ako aj mestských komunikácií a dopravného inžinierstva. Absolventi získajú najnovšie poznatky svetovej techniky a výskumu v plánovaní, projektovaní, realizácii a údržbe cestných a železničných stavieb a letísk, vrátane diaľnic a mestských komunikácií.

AKTUALITY

 • TÉMY ZÁVEREČNÝCH PRÁC PRE ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017 - aktualizované 11.8.2016

         Pre viac informácii kliknite TU!


ŠTUDENT NA STÁŽI

Jiri Grosek

 Zahraničný študent na stáži (12.9.-14.10.2016) Ing. Jiří Grošek z VUT v Brne, stáž s podporou Centra dopravního výzkumu, v.v.i.
PREDNÁŠKY ODBORNÍKOV Z PRAXE

Ing. V. Rikovsky

 Dňa 25.2.2016 mal Ing. Vladimír Řikovský, CSc. zo spoločnosti VUIS-CESTY spol. s r. o. prednášku v oblasti certifikácie a zabezpečenia kvality v technológiách a materiáloch dopravných stavieb. Prednáška bola určená pre študentov 2. ročníka I-IKD z predmetu Posudzovanie kvality dopravných stavieb

(fotografia prevzaná z fotogalérie na webstránke spoločnosti VUIS-CESTY)


Ing. Luciak

 Dňa 26.2.2016 mal Ing. Milan Luciak z Ministerstva životného prostredia SR prednášku v oblasti posudzovania vplyvov činností na životné prostredie (EIA). Prednáška bola určená pre študentov 1. ročníka I-NKS z predmetu Dopravná environmentalistika.


(fotografia zo XX. Seminára Ivana Poliačka, 18.-20.11.2015)   

 AKTIVITY KATEDRY


* AKTUÁLNE PRIPRAVUJEME


 • XXII. Seminár Ivana Poliačka         

         Termín seminára: november 2017

         Miesto konania: Nízke Tatry

           Pre bližšie informácie o seminári sledujte webstránku katedry a organizátora.    

* REALIZOVANÉ V ROKU 2016


 • XXI. Seminár Ivana Poliačka 
        "Dopravné stavby a dopravné inžinierstvo ako systémové riešenie" 

        

         Termín seminára: 14.-16.11.2016

         Miesto konania: Hotel Grand, Jasná, Nízke Tatry

         Bližšie informácie o seminári nájdete na webstránke katedry a organizátora

IP 2016_1. info

 • Medzinárodná konferencia Letiskové vozovky 2016

         Bližšie informácie o konferencii nájdete TU

         FOTOGALÉRIA (pripravujeme)

LV2016

* REALIZOVANÉ V ROKU 2015


 • Jubilejný XX. Seminár Ivana Poliačka      

  Bližšie informácie o seminári nájdete TU 

  FOTOGALÉRIAIP 2015

 • Konferencia MOBILITA '15 

         Bližšie informácie o konferencii nájdete TU

         FOTOGALÉRIA


 • Detská dopravná univerzita 2015  TU