Prejsť na obsah
Katedra dopravných stavieb

logo

Katedra dopravných stavieb
Stavebná fakulta STU v Bratislave


Tibor Schlosser
Radlinského 11, blok A, 4. posch., 810 05 Bratislava
Vedúci katedry: Ing. Tibor Schlosser, CSc.

Tel.: +421 2 59274 706
E-mail: kdos@svf.stuba.sk

Katedra dopravných stavieb vznikla z Ústavu dopravníctva, ktorý bol ustanovený pri založení SVŠT v r.1938 na čele s prvým prednostom prof. K. Křivancom. Toto pracovisko už od samého počiatku a počas celej svojej existencie sa významnou mierou podieľalo na výchove domácich a zahraničných odborníkov v oblasti dopravného staviteľstva. Prispeli k tomu prof. F. Sklenář, prof. M. Marek, prof. Š. Chochol, Ing. I. Poliaček, prof. Ľ. Rondoš, prof. V. Medelská, prof. I. Gschwendt.

V súčasnosti je jednou z nosných katedier bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia odboru Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, kde vychováva absolventov pre oblasť cestného a železničného staviteľstva, ako aj mestských komunikácií a dopravného inžinierstva. Absolventi získajú najnovšie poznatky svetovej techniky a výskumu v plánovaní, projektovaní, realizácii a údržbe cestných a železničných stavieb a letísk, vrátane diaľnic a mestských komunikácií.


AKTUALITY

PREDNÁŠKY ODBORNÍKOV Z PRAXE

Ing. V. Rikovsky

 Dňa 25.2.2016 mal Ing. Vladimír Řikovský, CSc. zo spoločnosti VUIS-CESTY spol. s r. o. prednášku v oblasti certifikácie a zabezpečenia kvality v technológiách a materiáloch dopravných stavieb. Prednáška bola určená pre študentov 2. ročníka I-IKD z predmetu Posudzovanie kvality dopravných stavieb

(fotografia prevzaná z fotogalérie na webstránke spoločnosti VUIS-CESTY)


Ing. Luciak

 Dňa 26.2.2016 mal Ing. Milan Luciak z Ministerstva životného prostredia SR prednášku v oblasti posudzovania vplyvov činností na životné prostredie (EIA). Prednáška bola určená pre študentov 1. ročníka I-NKS z predmetu Dopravná environmentalistika.


(fotografia zo XX. Seminára Ivana Poliačka, 18.-20.11.2015)  • dňa 18.1.2016 (pondelok) o 10:30 h sa v knižnici Katedry dopravných stavieb uskutočnila úspešná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia Ing. Gabrielly Balkó na tému "Hodnotenie účinnosti návrhu trasy hromadnej dopravy"   Srdečne gratulujeme!
  • Srdečne Vás pozývame na Medzinárodný seminár DOPRAVNO-INŽIENIERSKE DNI 2016!

    Tento seminár sa za dobu svojej existencie stal tradíciou a tento rok je už jeho sedemnásty ročník. Usporiadateľom semináre sú Česká silniční společnost, společnost Brněnské komunikace a.s. a Slovenská cestná spoločnosť. Novinkou tohto ročníka je spolupořadatelství s Dopravním podnikem města Brna a.s.AKTIVITY KATEDRY


  * AKTUÁLNE PRIPRAVUJEME 

  • Konferencia LETISKOVÉ VOZOVKY 2016 (aktualizované k 25.4.2016)

             Termín a miesto konania: 16.-17.5.2016, Vysoké Tatry – Štrbské Pleso, Hotel Patria
             POZVÁNKA S PROGRAMOM
            ZÁVAZNÁ PRIHLÁŠKA
             Bližšie informácie nájdete na stránkach katedry alebo na stránkach Kongres-STUDIO.
             LV2016


  *
REALIZOVANÉ V ROKU 2015 

  • Detská dopravná univerzita 2015  TU


  • Konferencia MOBILITA '15      

          Bližšie informácie o konferencii nájdete TU  

            FOTOGALÉRIA


  • Jubilejný XX. Seminár Ivana Poliačka      

          Bližšie informácie o seminári nájdete TU 

            FOTOGALÉRIA


                     IP 2015