Prejsť na obsah
Katedra dopravných stavieb

 

KATEDRA ORGANIZUJE:

* každoročne Seminár Ivana Poliačka s medzinárodnou účasťou,

* každé dva roky medzinárodnú konferenciu Letiskové vozovky a

* každé tri roky medzinárodnú vedeckú konferenciu MOBILITA ,

ako aj ďalšie odborné semináre a workshopy, ktorých cieľom je tvorivá diskusia a výmena najnovších poznatkov v oblasti dopravného plánovania a projektovania, dopravného inžinierstva a dopravného staviteľstva.

* v rokoch 2014 a 2015 bola súčasťou programu podujatia Detská dopravná univerzita.

 

KATEDRA KOORDINUJE:

* domáce aj zahraničné výskumné úlohy VEGA, APVV a viaceré projekty EU, RTD, 4.-6. RP (CONPASS www.conpass.org; PORTAL; ECOCITY www.ecocityprojects.net; SNOWBALL)

    - DOMÁCE PROJEKTY

    - ZAHRANIČNÉ PROJEKTY