Prejsť na obsah
Katedra dopravných stavieb

DETSKÁ DOPRAVNÁ UNIVERZITA 2015

V dňoch 6. – 17. júla 2015 organizovala Slovenská cestná spoločnosť v spolupráci so Stavebnou fakultou STU v Bratislave a spoločnosťou UNI&Co., a.s. 2. ročník podujatia Detská dopravná univerzita. Cieľom bolo oboznámiť mladých študentov s problematikou dopravy a dopravnej infraštruktúry.  Počas dvoch týždňov navštívili v rámci bohatého programu aj Katedru dopravných stavieb, kde sa dozvedeli informácie o aktivitách a zabezpečovanej výučbe katedry, bola im prakticky predvedená skúška drsnosti povrchu pomocou prístroja Skid Resistance Tester a meranie hladín hluku pomocou hlukomeru. Okrem toho mohli vidieť vzorky cestných stavebných materiálov, geosyntetík a rôzne typy skúšobných vzoriek pre laboratórne skúšanie.

Dúfame, že sa na tomto podujatí spoločne stretneme aj v roku 2016!

Silvia Cápayová, Andrea Zuzulová          

DDU2015 DDU2015
DDU2015 DDU2015
DDU2015 DDU2015