Prejsť na obsah
Katedra dopravných stavieb

Milé študentky, milí študenti!

Radi by sme vás oslovili s ponukou tém záverečných prác pre bakalársky a inžiniersky stupeň štúdia. 

Upozorňujeme, že táto ponuka môže byť priebežne upravovaná a doplnená aj o vami požadované témy. Preto pravidelne sledujte našu webstránku a v prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

Prezentácia hlavných tematických okruhov s ukážkami výstupov z realizovaných študentských záverečných prác  --- TU

                                                                       

Témy, pokyny a termíny v školskom roku 2020/2021 

BAKALÁRSKE PRÁCE

Témy pre študijný program IKDS --- TU

Pokyny pre vypracovanie bakalárskej práce --- TU

.

TERMÍNY:

Vloženia do AIS: 6.5.2021 

Recenzie: 4.6.2021

Štátnica a obhajoba: 14.-17.6.2021 (bude upresnené)

.

DIPLOMOVÉ PRÁCE

Témy pre študijný program NKS, zameranie: Dopravné stavby --- TU

Pokyny pre vypracovanie diplomovej práce --- TU

.

TERMÍNY:

Vloženia do AIS: 13.5.2021 

Recenzie: 28.5.2021

Štátnica a obhajoba: 7.-9.6.2021 (bude upresnené)

.

Prezentácia "Odovzdávanie zadaní záverečných prác 2020/2021"  --- TU

.

.

- aktualizované 1.3.2021