Prejsť na obsah
Katedra dopravných stavieb

Milé študentky, milí študenti!

Radi by sme vás oslovili s ponukou tém záverečných prác pre bakalársky a inžiniersky stupeň štúdia. 

Upozorňujeme, že táto ponuka môže byť priebežne upravovaná a doplnená aj o vami požadované témy. Preto pravidelne sledujte našu webstránku a v prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

Prezentácia hlavných tematických okruhov s ukážkami výstupov z realizovaných študentských záverečných prác  --- TU

                                                                       

Témy, pokyny a termíny v školskom roku 2021/2022

BAKALÁRSKE PRÁCE

Ponúkané témy pre študijný program IKDS --- TU

Pokyny pre vypracovanie bakalárskej práce --- TU

.

TERMÍNY:

Vloženia do AIS: 5.5.2022

Recenzie: 3.6.2022

Štátnica a obhajoba: 13.-14.6.2022 (bude upresnené)

.

DIPLOMOVÉ PRÁCE

Ponúkané témy pre študijný program NKS, zameranie: Dopravné stavby --- TU

Pokyny pre vypracovanie diplomovej práce --- TU

.

TERMÍNY:

Vloženia do AIS: 12.5.2022

Recenzie: 27.5.2022

Štátnica: 26.5.2022

Obhajoba: 6.6.2022

.

Archív:

Prezentácia "Odovzdávanie zadaní záverečných prác 2020/2021"  --- TU

.

.

- aktualizované 21.4.2022