Prejsť na obsah
Katedra dopravných stavieb

XXIV. Seminár Ivana Poliačka s medzinárodnou účasťou

Tlmenie účinkov klimatických zmien na pozemné komunikácie

20.-23.11.2019

Hotel Grand**** Jasná, Nízke Tatry

V roku 2008 sa uskutočnil XIII. Seminár Ivana Poliačka, ktorého cieľom bolo všeobecne poukázať na vplyv klimatických podmienok na cestné staviteľstvo a upozorniť na ich očakávané zmeny na území Slovenska ovplyvňovaného oceánickou a kontinentálnou klímou. Seminár, na ktorom boli prezentované veľmi cenné informácie klimatológa, ako aj poznatky o prejavoch klimatických podmienok na vlastnosti a správanie sa vozoviek, bol hodnotený veľmi pozitívne. Pokračujúce merania klimatických charakteristík potvrdzujú stále výraznejšie prejavy otepľovania a aj cestné staviteľstvo musí na túto zmenu (a očakávanú zmenu) klimatických podmienok reagovať. Aktuálnosť XXIV. seminára zameraného na vplyv účinkov klimatických zmien na pozemné komunikácie je podporená aj v strategických témach tohtoročného Svetového cestného kongresu WRA (AIPCR).

Záštitu nad seminárom na počesť významného pedagóga a odborníka v cestnom staviteľstve, aj popredného funkcionára Slovenskej cestnej spoločnosti prevzal dekan Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.

1. informácia a predbežná prihláška TU

Záväzná prihláška s programom PRIPRAVUJEME