Prejsť na obsah
Katedra dopravných stavieb

Katedra dopravných stavieb ponúka priestor aj odborníkom z praxe, ktorí svojimi prednáškami obohacujú pedagogický proces. Poskytujú študentom pohľad do toho ako to v praxi skutočne chodí a oni tak môžu skĺbiť teoretické základy s poznatkami z praxe. Študenti už mali možnosť počuť mnoho zaujímavých informácií. Na predmete Dopravná environmentalistika pre 1. I-NKS odznela prednáška od Ing. Milana Luciaka z Ministerstva životného prostredia SR z oblasti posudzovania vplyvov činností na životné prostredie (EIA). Ing. Vladimír Řikovský, CSc. zo spoločnosti VUIS-CESTY spol. s r. o. mal prednášku z oblasti certifikácie a zabezpečenia kvality v technológiách a materiáloch dopravných stavieb. Prednáška bola určená pre študentov 2. I-IKD z predmetu Posudzovanie kvality dopravných stavieb.

Na pedagogickom procese, na prednáškach aj cvičeniach v predmetoch Dopravný manažment a Dopravné plánovanie pre 2.NKS-DOS sa aktívne podieľa Dr. Ing. Peter Schlosser zo spoločnosti DOTIS Consult spol. s r. o.. Výučbu prednášok z predmetu Cesty a diaľnice pre 3. B-IKDS zabezpečuje Ing. Marián Kováčik z firmy Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.. Prednášky z predmetu Križovatky pozemných komunikácií pre 2.I-NKS-DOS zabezpečuje Ing. Gabriel Petřvalský z firmy Alfa 04 a.s.. Ing. Peter Hvizdoš z firmy REMING CONSULT, a. s. aktívne pôsobí na prednáškach z predmetu Železnice pre 1.I-NKS. Výučbu na študijnom programe Civil Engineering zabezpečuje Ing. Peter Ľos, PhD. z Ministerstva dopravy a výstavby SR. 

Katedra už bola viackrát oslovená aj záujemcami zo zahraničia, predovšetkým z univerzít. V tomto roku sme začiatkom apríla hostili študentov z Fínska z Häme University of Applied Sciences (HAMK), Hämeenlinna. Na konci mesiaca nás svojou návštevou poctili profesori zo City University of Hong Kong.

 

Dôležitými aktivitami katedry sú každoročné organizovanie Seminára Ivana Poliačka s medzinárodnou účasťou, tento rok už XXII. ročníka a Medzinárodnej konferencie Letiskové vozovky v dvojročnom intervale. Členovia katedry sú členmi prípravných a vedeckých výborov mnohých ďalších podujatí organizovaných doma aj vo svete. 

V spolupráci so Slovenskou cestnou spoločnosťou sa katedra aktívne zúčastňuje Detskej dopravnej univerzity pre študentov základných škôl.

 

Neodmysliteľnou súčasťou pedagogického procesu je organizovanie odborných exkurzií. V letnom semestri 2016/2017 sa študenti zúčastnili týchto exkurzií:

  • exkurzia pre II.NKS-DOS do laboratória TPA s. r. o., na obaľovaciu súpravu a betonáreň firmy STRABAG v Podunajských Biskupiciach (11.5.2017)
  • exkurzia pre I.NKS do firmy Pittel&Brausewetter s.r.o. (2.5.2017)
  • exkurzia pre III. IKDS a  I. TS na Letisko M.R.Š.  (27.04.2017)