Prejsť na obsah
Katedra dopravných stavieb

NÁVŠTEVA ŠTUDENTOV Z FÍNSKA

 

Dňa 4.4.2017 navštívilo našu fakultu 24 študentov 1. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia a štyria učitelia z Häme University of Applied Sciences (HAMK), Hämeenlinna, Fínsko. Záujem o našu fakultu prejavili už koncom januára. Chceli sa dozvedieť viac o forme a možnosti štúdia aj praxe na fakulte. Zaujímala ich predovšetkým oblasť bezpečnosti a plánovania v dopravnom inžinierstve, aj oblasť laboratórneho overovania vlastností cestných stavebných materiálov a diagnostiky vozoviek.

V rámci celodenného programu zabezpečovaného katedrou dopravných stavieb sa v dopoludňajších hodinách stretli s pánom dekanom prof. Stanislavom Unčíkom, ktorý ich srdečne privítal na pôde fakulty. Vedúci katedry dopravných stavieb Ing. Tibor Schlosser im predstavil svoje pracovisko, jeho oblasti záujmu a spolu s ostatnými členmi katedry predstavili katedrové laboratórium patriace pod Univerzitný vedecký park STU Centrum. Fínska návšteva prejavila o laboratórium veľký záujem. Oblasť materiálov a technológií bola pre nich nová a viac menej nepoznaná, keďže sa venujú skôr dopravnému inžinierstvu. Rovnako ich upútala návšteva spoločnosti Pittel+Brausewetter s.r.o. pôsobiaca okrem iného v oblasti pozemného, cestného a mostného staviteľstva, inžinierskych a priemyselných stavieb, v oblasti technológií výroby asfaltových zmesí a recyklácie stavebných materiálov. Pán Ing. Peter Rybár, finančný riaditeľ spoločnosti, predstavil jej činnosť a bohaté preferencie. Spoločnosť vo svojom areály na Starej Vajnorskej disponuje laboratóriom pre kontrolné skúšky výrobcu a obaľovacou súpravou asfaltových zmesí s možnosťou pridávania recyklovaného materiálu.

Prihovor dekana a veduceho KDOS          Prihovor dekana a veduceho KDOS

Príhovor pána dekana, prof. Stanislava Unčíka a vedúceho katedry dopravných stavieb, Ing. Tibora Schlossera  

Laboratorium KDOS          Laboratorium KDOS

Laboratórium katedry dopravných stavieb

Stretnutie pre SvF           Prezentacia Pittel+Brasewetter

         Stretnutie pred Stavebnou fakultou                                  Pittel+Brausewetter s. r. o. - prezentácia spoločnosti

Laboratorium Pittel+Brasewetter            Obaľovačka Pittel+Brasewetter

Laboratórium (Pittel+Brausewetter s.r.o.)                     Obaľovacia súprava (Pittel+Brausewetter s.r.o.)


Po obednej prechádzke historickým centrom Bratislavy nasledovala exkurzia po Štúrovej ulici a novom Starom moste spolu aj so študentmi 2. ročníka študijného programu STOP. Okrem informácií o dopravnom riešení odznelo mnoho aj z histórie mesta Bratislavy. Spoločnou fotografiou, konštatovaním „jeden deň nestačil, ešte sa určite stretneme niekedy nabudúce“ a pozvaním slovenskej delegácie na univerzitu v Hämeenlinna sa ukončilo zaujímavé a obohacujúce stretnutie slovenských a fínskych kolegov.

      

Exkurzia Sturova ul

Exkurzia Starý most

Exkurzia Sturova ul

      Exkurzia na Štúrovej ulici

Exkurzia Starý most

Exkurzia na nový Starý most

 Spolocna fotografia


Spomienkou isto ostanú aj informačné materiály a prezentačné predmety poskytnuté Rektorátom STU a Stavebnou fakultou.