Prejsť na obsah
Katedra dopravných stavieb

Vedúci katedry:

doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc.

.... v odkaze služby Meet príslušnej Google triedy              

 

Odborní asistenti:

Ing. Gabriel Bálint, PhD. 

.... v odkaze služby Meet príslušnej Google triedy 

.                    

Ing. Dominika Hodáková, PhD.  

.... v odkaze služby Meet príslušnej Google triedy           

.

Ing. Andrea Zuzulová, PhD. 

.... v odkaze služby Meet príslušnej Google triedy                   

.

Výskumná pracovníčka:

Ing. Silvia Cápayová, PhD.                     

streda 12:00-14:00 v odkaze služby Meet príslušnej Google triedy

.

Externí zamestnanci:

Dr. Ing. Peter Schlosser                          

 

Interní doktorandi:

Ing. Matej Šulík

.... v odkaze služby Meet príslušnej Google triedy

                                   

Ing. Jakub Takács  

streda 12:00-14:00 v odkaze služby Meet príslušnej Google triedy