Prejsť na obsah
Katedra dopravných stavieb

Vedúci katedry:

doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc.

streda 8:00-10:00 v odkaze služby Meet príslušnej Google triedy              

 

Odborní asistenti:

Ing. Gabriel Bálint, PhD. 

streda 11:00 -14:00 v odkaze služby Meet príslušnej Google triedy 

.                    

Ing. Dominika Hodáková, PhD.  

štvrtok 12:00-14:00 v odkaze služby Meet príslušnej Google triedy           

.

Ing. Andrea Zuzulová, PhD. 

streda 14:00 -16:00 v odkaze služby Meet príslušnej Google triedy                   

.

Výskumná pracovníčka:

Ing. Silvia Cápayová, PhD.                     

piatok 9:00-11:00 v odkaze služby Meet príslušnej Google triedy

.

Externí zamestnanci:

Dr. Ing. Peter Schlosser                          

 

Interní doktorandi:

Ing. Marek Braniš

piatok 9:00-11:00 v odkaze služby Meet príslušnej Google triedy

                                   

Ing. Jakub Takács  

piatok 9:00-11:00 v odkaze služby Meet príslušnej Google triedy