Prejsť na obsah
Katedra dopravných stavieb

Po minulých úspešných ročníkoch si Vás dovoľujeme pozvať na 3. ročník odbornej medzinárodnej konferencie LETISKOVÉ VOZOVKY. V jednotlivých tematických okruhoch pre Vás pripravujeme prednášky popredných odborníkov z praxe a akademickej obce. Aktuálnymi témami chceme osloviť odborníkov z prostredia správy a manažmentu letísk, leteckých úradov, stavebných firiem, vysokých škôl a projektových ústavov ako aj všetkých zainteresovaných. Našou snahou je vytvoriť priestor na spoločný dialóg odborníkov v tejto oblasti, aby si navzájom prediskutovali každodenné problémy a mali možnosť vymeniť si navzájom svoje skúsenosti a nové poznatky. Na konferencii bude vyčlenený priestor aj pre firmy, ktoré budú mať záujem o propagáciu svojich projektov alebo produktov prostredníctvom výstavky alebo v bloku firemných prezentácií. Veríme, že Vás témy konferencie zaujmú a tešíme sa na spoločné stretnutie s Vami v krásnom vysokohorskom prostredí Vysokých Tatier.

    

~~ TERMÍN A MIESTO KONANIA:   16.-17.5.2016, Vysoké Tatry – Štrbské Pleso, Hotel Patria


~~ POZVÁNKA S PROGRAMOM~~

~~ PRIHLÁŠKA~~


~~ ORGANIZÁTORI

Kongres STUDIO, spol. s r.o., SR
Katedra dopravných stavieb Stavebnej fakulty  STU v Bratislave, SR
CET – Consulting Engineering and Translation, ČR

a spolupracujúce inštitúcie:
DOPRAVNÝ ÚRAD – Divízia civilného letectva
Helios Technology, Ltd., UK


~~ PRÍPRAVNÝ VÝBOR

prof. Ing. Ivan GSCHWENDT, DrSc. Katedra dopravných stavieb STU v Bratislave, SR
Ing. Vladimír CHUPÍK, CSc. CET-Consulting Engineering and Translation, ČR
Ing. Blanka LUKÁČKOVÁ Kongres-STUDIO, spol. s r.o., SR
Ing. Andrea ZUZULOVÁ, PhD. Katedra dopravných stavieb STU v Bratislave, SR
Ing. Silvia CÁPAYOVÁ, PhD. Katedra dopravných stavieb STU v Bratislave, SR
Ing. Ľudovít GÁBRIŠ Helios Technology, Ltd., UK
Ing. Matěj MARETH DOPRAVNÝ ÚRAD, Odbor letísk a stavieb, SR


~~ TÉMY KONFERENCIE

1. Konštrukcie vozoviek na pohybových plochách letiska

Asfaltové vozovky a vozovky s cementobetónovým krytom. Konštrukčné riešenia. Vozovky pri rekonštrukciách, opätovné použitie materiálov. Skúsenosti so zosilňovaním vozoviek.

2. Diagnostika konštrukcií vozoviek na PPL

Deštruktívne a nedeštruktívne metódy. Diagnostika v podmienkach nepretržitej prevádzky. Meranie a hodnotenie únosnosti PPL. Statické a dynamické zaťažovacie skúšky. Postupy stanovovaní ACN a PCN pre dráhy. Prevádzková spôsobilosť vozoviek na PPL. Merania charakteristík: rovnosť, drsnosť, poruchy povrchu a ich rozsah a intenzita. Kritériá pre hodnotenie stavu.

3. Materiály, technológie a vybavenosť PPL

Požiadavky na stavebné materiály. Nové materiály a ich uplatnenie. Výroba, doprava, rozprestieranie a spracovanie betónu. Technológia rezania a utesnenia škár. Vybavenosť PPL: vizuálne navigačné prostriedky.

4. Opravy a rekonštrukcie PPL

Poznatky z realizovaných projektov v SR a ČR. Poznatky zo zahraničia. Trvácnosť realizovaných opráv.