Prejsť na obsah
Katedra dopravných stavieb

Katedra dopravných stavieb v spolupráci so Slovenskou cestnou spoločnosťou ZSVTS - Odborná sekcia Cestné staviteľstvo, Slovenskou komorou stavebných inžinierov a organizátorom Kongres STUDIO, spol. s r. o. Vás srdečne pozývajú na XXI. Seminár Ivana Poliačka s medzinárodnou účasťou, ktorý sa uskutoční v dňoch 14.-16.11.2016 v hoteli Grand, Jasná, Nízke Tatry (pozor, zmena hotela!).

Zameranie tohtoročného seminára „Dopravné stavby a dopravné inžinierstvo ako systémové riešenie“.

Poznatky z projektovania a realizácie dopravných stavieb – najmä miestnych komunikácií a ciest sú také, že veľmi často neboli dobre vyriešené dopravné problémy, alebo neboli využité, často chýbalo dopravné plánovanie. Domnievame sa, že cestné a mestské dopravné inžinierstvo a v širšom ponímaní dopravné inžinierstvo a dopravné stavby tvoria jeden systém. Jednou z hlavných tém seminára je (netradične) problematika dopravného inžinierstva a v nadväznosti ochrana životného prostredia. V tejto súvislosti je aj téma Cestné a stavebné materiály a vývoj v technológiách, ich technický rozvoj a environmentálne akceptovateľné technológie. A vždy je potrebné zohľadniť aj poznatky z problematiky zo zahraničia.

Seminár je určený investorom a správcom cestných komunikácií, cestným inžinierom v projekcii a zo stavieb, ako aj odborníkom z výskumu, vývoja a vysokých škôl.

 

Pozvánka s programom TU

Záväzná prihláška TU

 

Srdečne Vás pozývame na toto každoročné podujatie organizované Katedrou dopravných stavieb!
   

IP 2016_1. info