Prejsť na obsah
Katedra dopravných stavieb

Univerzitný vedecký park STU

Regionálne centrum Centrum

Laboratórium statiky a dynamiky nosných konštrukcií

ITMS: 26240220084 - University Science park Slovak University of Technology in Bratislava

 

Katedra dopravných stavieb je súčasťou Univerzitného vedeckého parku STU Bratislava Centrum, vďaka ktorému sa jej podarilo získať finančné prostriedky na postupnú obnovu katedrového laboratória. Jeho priestory sa nachádzajú na Stavebnej fakulte, v bloku A na -2. poschodí. V rokoch 2014-2016 bolo zakúpených 8 nových prístrojov a zariadení pre základné skúšky asfaltových spojív a zmesí a pre diagnostiku stavu povrchu vozoviek. 

Za KDOS zodpovedná: Ing. Silvia Cápayová, PhD., silvia.capayova@stuba.sk, tel.: +421 2 59274 355

 

 

Miešačka asfaltových zmesí

 

Miešačku na výrobu asfaltových zmesí. Laboratórne miešačka s misou z nerezovej ocele, kapacita cca 20 kg, teplotný rozsah do 300 ° C, rovnomerné horizontálne a vertikálne miešanie

Rázový zhutňovač


Rázový zhutňovač na výrobu skúšobných telies podľa EN 12697/30B (nastaviteľný počet úderov, automatický STOP, uchytenie foriem pomocou excentrov a automatické zdvihnutie hlavy pechu, vodiaca reťaz je podľa sprísnených bezpečnostných predpisov CE zakrytovaná, snímanie počtu úderov).

Príslušenstvo tvoria protihluková komora, formy na výrobu vzoriek, základná doska, nadstavec na lievik, vytlačovacie zariadenie na Marshallove telesá.

Vyjazďovač koľají telies


Vyjazďovač koľají telies z asfaltových zmesí podľa EN 12697-22 s úpravou na meranie deformácií plošných konštrukčných prvkov s možnosťou merania pri teplote 30-70 °C vo vodnom kúpeli alebo na vzduchu, so softwarom a grafickým výstupom; merací rozsah 0-20 mm, rozlíšenie 0,01 mm, zaťaženie 710 N.

Príslušenstvo tvoria 2 formy (260x320 mm) kompatibilné k vyjazďovaču a sektorový zhutňovač 30 kN (valcový segment, elektronická regulácia, elektický ohrev formy i segmentu s reguláciou teploty, automatické vytlačovanie vzorky, PC riadenie, segment-rádius 550 mm, rýchlosť zhutňovania 45 pojazdov/min, teplota ohrevu 0-150 °C.

Univerzálny skúšobný stroj


Hydraulický rámový lis s výškovo nastaviteľným priečnikom pre skúšky oceľových, drevených, sklených, betónových a cestných stavebných materiálov. Lis umožňuje pre potreby cestných stavebných materiálov CBR a Marshallov test. Skúšobný systém s kapacitou 500kN je úplne digitalizovaný s vysokou presnosťou ovládania a automatickým riadením skúšobných metód. Meranie sily je univerzálne kalibrované, rozsah od 0,4% do 100%, s elektronickou ochranou proti preťaženiu. Meranie predĺženia je možné v celej dĺžke rámu s presnosťou na 0,001mm. Pozičná kroková rýchlosť stroja od 0,001mm/min do 500mm/min. Tuhosť rámu je 50kN/mm. Vybavenie softwérom, ktorý podporuje špecifikácie medzinárodných noriem vrátane ISO, EN, ASTM, BS. Automatické ukladanie údajov a export do word, excel. Stroj spĺňa zodpovedajúce EN a je dodávaný s certifikačným protokolom UKAS.

Automat krúžok-guľôčka


Automat "krúžok - guľôčka" podľa EN 1427 na stanovenie odolnosti asfaltových spojív voči kladným teplotám. Príslušenstvo tvoria držiak na vzorky, nádoba 600ml, 2x krúžok+ 2x guľôčka, výstup RS 232, zariadenie umožňuje nastavenia troch rozsahov merania teploty.

Penetrometer


Automatický penetrometer na stanovenie konzistencie asfaltového spojiva podľa EN 1426. Príslušenstvo tvoria penetračné ihly (6 ks), nádoba na penetračné misky, penetračné misky (6 ks), vodný kúpeľ ku skúške penetrácie s reguláciou teploty do 60 ° C. Komplet prístroj je tvorený rúrkami, pripojením a  chladením.

Teplovzdušná sušiareň (2 ks)


Teplovzdušná sušiareň s objemom 256 l, elektronická regulácia, regulovateľný ventilátor, teplotný rozsah do 250 °C.

Skid Resistance Tester


Skid resistance tester (kyvadlo) na meranie drsnosti povrchu materiálov podľa normy STN EN 13036-4 s príslušenstvom, ktorými sú hlavná a doplnková stupnica, bezkontaktný teplomer, gumové násady, ďalšie náradie, transportný kufrík.