Prejsť na obsah
Katedra geodézie

 

Katedra geodézie

Stavebnej fakulty STU v Bratislave

a

Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov

usporiada

konferenciu s medzinárodnou účasťou 

Logo IPG 2013

s tematickým zameraním

 

LASEROVÉ A OBRAZOVÉ SKENOVACIE SYSTÉMY
V INŽINIERSKEJ GEODÉZII

 

Termín konania
9. septembra 2015

 

Miesto konania
Bratislava, Stavebná fakulta, miestnosť B319 (BAT)