Prejsť na obsah
Centrum informačných technológií

1. Určite predpokladanú hodnotu zákazky (ďalej ako "PHZ")

 1. Zákazky na tovary/služby s PHZ do 70 000€ bez DPH (okrem potravín):
  - Nákup cez EKS - pre bežne dostupné
  (postup na stránke https://www.svf.stuba.sk/cit/navody/postup-verejneho-obstaravania-cez-eks.html?page_id=7953)
  - Nákup formou Prieskum trhu - pre bežne nedostupné
  - Nákup v zmysle § 1 ods. 12 písm. z) zákona, výlučne na výskumné, experimentálne, študijné alebo vývojové účely
  Príloha č. 6-k-smernici-rektora-VO-v-podmienkach-STU (.docx)
 2. Zákazky na stavebné práce s PHZ do 180 000€ bez DPH:
  - Nákup formou Prieskum trhu

2. Pri Prieskume trhu:

 1. Obstarávateľ zákazky spracuje výzvu na predkladanie ponúk (Príloha číslo 3 Smernice rektora).
 2. Po obdržaní ponúk obstarávateľ zákazky vyhodnotí doručené ponuky a vyplní záznam z PT (Príloha číslo 4 Smernice rektora).
 3. Obstarávateľ zákazky vyplní Oznámenie o výsledku PT a odošle ho uchádzačom. (Príloha číslo 5 Smernice rektora).
 4. Kompletnú dokumentáciu PT pred vystavením objednávky obstarávateľ zákazky doručí príslušnému poverenému zamestnancovi fakulty. (Pavol Giertli pre oblasť IKT, Miroslav Gramblička pre oblasť služby, stavebné práce ostatné komodity).
 5. Obstarávateľ zákazky odošle vystavenú objednávku na vykonanie finančnej kontroly.
 6. Obstarávateľ zákazky je povinný do Registratúry nahrávať všetku dokumentáciu PT priebežne a uchovávať kópiu listinnej formy počas 5 rokov.
 7. Dokumentáciu z PT archivuje príslušný poverený zamestnanec fakulty.

Podrobný návod (pdf)
Príloha č. 3-k-smernici-rektora-VO-v-podmienkach-STU (.docx)
Príloha č. 4-k-smernici-rektora-VO-v-podmienkach-STU (.docx)
Príloha č. 5-k-smernici-rektora-VO-v-podmienkach-STU (.docx)