Prejsť na obsah
Katedra dopravných stavieb

Dovoľujeme si Vás osloviť a pozvať na 5. ročník medzinárodnej odbornej konferencie LETISKOVÉ VOZOVKY. Vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu sa nám žiaľ, aj napriek posunu termínu o rok, nepodarí uskutočniť konferenciu v tradičnom formáte, na aký sme boli zvyknutí. Organizátori sa preto rozhodli pre 1-dňové odborné podujatie v Bratislave. V prípade, že to situácia umožní v tom čase s platnými nariadeniami a obmedzeniami by sa konferencia uskutočnila aj naživo, ale v každom prípade bude zároveň súbežne vysielaná aj online.
Cieľom organizátorov je osloviť odborníkov z prostredia správy a manažmentu letísk, regulačných úradov v oblasti letectva, stavebných firiem, vysokých škôl a projektových ústavov ako aj celú odbornú verejnosť. Našou snahou je vytvoriť priestor na spoločný dialóg odborníkov v tejto oblasti, aby si navzájom prediskutovali každodenné problémy a mali možnosť vymeniť si navzájom svoje skúsenosti a nové poznatky. Veríme, že Vás aktuálne témy konferencie zaujmú a budeme sa tešiť na stretnutie s Vami v Bratislave, alebo v online prostredí.

    

~~ TERMÍN A MIESTO KONANIA:   31. 5. 2021, Bratislava, Hotel BRATISLAVA****

 ~~ PREDBEŽNÁ PRIHLÁŠKA~~

~~ 1. informácia~~

.

~~ ORGANIZÁTORI

Kongres STUDIO, spol. s r.o., SR
Katedra dopravných stavieb Stavebnej fakulty STU v Bratislave, SR
CET – Consulting Engineering and Translation, ČR
a spolupracujúce inštitúcie:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Dopravný úrad, Odbor letísk a stavieb
Helios Technolog, Ltd., SR

.

~~ PRÍPRAVNÝ VÝBOR

Ing. Andrea ZUZULOVÁ, PhD.
Prof. Ing. Ivan GSCHWENDT, DrSc.
Ing. Dominika HODÁKOVÁ, PhD.
Katedra dopravných stavieb STU v Bratislave, SR

Ing. Ľudovít GÁBRIŠ
Helios Technology, Ltd., SR

Ing. Jiří GROŠEK, Ph.D.
Ing. Vladimír CHUPÍK, CSc.
CET – Consulting Engineering and Translation, ČR

Ing. Blanka LUKÁČKOVÁ
Kongres STUDIO, spol. s r.o., SR

Ing. Michaela VALAŠTÍNOVÁ
Dopravný úrad, Odbor letísk a stavieb, SR

.

~~ TÉMY KONFERENCIE

REKONŠTRUKCIE POHYBOVÝCH PLÔCH LETÍSK

1. Diagnostika vozoviek na PPL

Zariadenia, metódy meraní (automatizácia). Hodnotenie prevádzkovej spôsobilosti vozoviek. Metóda ACN/PCN a nové metódy

2. Obnova a rekonštrukcie vozoviek PPL

Zvýšenie únosnosti konštrukcií na PPL. Obnova povrchových vlastnosti CB krytov. Materiály a technológie pri rekonštrukcií PPL