Prejsť na obsah
Katedra dopravných stavieb

 VÝSTAVBA CESTNEJ INFRAŠTRUKTÚRY

29.9.2021

Hotel BRATISLAVA****, Bratislava

Katedra dopravných stavieb si Vás dovoľuje pozvať na toto tradičné podujatie, ktoré sa tento rok uskutoční 29. septembra v Bratislave. Snahou je vytvoriť priestor na spoločný dialóg odborníkov v oblasti, aby si navzájom prediskutovali každodenné problémy a mali možnosť vymeniť si navzájom svoje skúsenosti a nové poznatky.

V súčasnej dobe začína takmer každá úvaha pripomenutím zložitých podmienok v každom odvetví hospodárstva. Ale pre cesty, ktoré „znamenajú život“, je potrebné mať program výstavby a starostlivosti o ne aj v týchto podmienkach. Konanie odborných podujatí a prezentovanie výsledkov technického rozvoja bolo ovplyvnené mnohými okolnosťami. Zásluhou odborných garantov a organizačného garanta sa uskutočnil aj v minulom roku jubilejný XXV. Seminár Ivana Poliačka na tému „Cestné staviteľstvo – súčasnosť a perspektívy“. Už počas prípravy seminára v roku 2020 boli pripravené a publikované dôležité dokumenty pre cestnú infraštruktúru. Takým je aj dokument Priority vo výstavbe cestnej infraštruktúry (Ministerstvo dopravy a výstavby SR) vytvárajúci základ pre objektívnejšie hodnotenie investičných projektov, pre prípravu stavieb, transparentný plán fi nancovania a prioritizácie budovania cestnej siete. Domnievame sa, že aj v tomto roku 2021 môže seminár prispieť informáciami a navrhnúť ako pokračovať pri výbere priorít, pri príprave projektov, aj postupe realizácie úsekov ciest a diaľnic uplatňovaním výsledkov technického rozvoja.

ODBORNÉ TÉMY SEMINÁRA

T1 Program výstavby cestnej infraštruktúry

Strategické plánovanie, príprava a výstavba cestnej infraštruktúry. Priortiizácia projektov. Legislatíva. Predprojektová príprava a projektová dokumentácia. Dopravné zaťaženie. Diagnostika vozoviek. BIM.

T2 Technický rozvoj

Inovatívne riešenia a nové trendy v materiáloch a konštrukciách vozoviek. Zmeny podmienok pri realizácii, poznatky z praxe. Projekty v príprave a vo výstavbe na Slovensku a v zahraničí.

Pozvánka s programom TU

Prihláška TU

Bližšie informácie o podujatí, pozvánkuprihlášku nájdete aj na web-stránke organizačného garanta Kongres STUDIO, spol. s r.o.. Možnosť prihlásiť sa máte do 23.9.2021.

Veríme, že Vás aktuálne témy seminára zaujmú a budeme sa tešiť na stretnutie s Vami v Hoteli BRATISLAVA**** v Bratislave alebo nás môžete sledovať v online prostredí.

Záštitu nad seminárom na počesť významného pedagóga a odborníka v cestnom staviteľstve, aj popredného funkcionára Slovenskej cestnej spoločnosti prevzal dekan Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD. a

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.