Prejsť na obsah
Katedra materiálového inžinierstva a fyziky
 Zaslanie záväzných prihlášok s menným zoznamom:            do 15.3.2017     
 Zaplatenie vložného: do 31.3.2017

 Zaslanie príspevkov

(POSUNUTIE TERMÍNU):

do 23.4.2017

do 28.4.2017