Prejsť na obsah
Katedra materiálového inžinierstva a fyziky

Katedra materiálového inžinierstva a fyziky zabezpečuje výuku predmetov ako na bakalárskom, tak aj na inžinierskom stupni štúdia. Prednášky, cvičenia a laboratórne cvičenia ako správny základ v teoretickej hladine a exkurzie pre upevnenie a overenie získaných vedomostí v praxi. Skrátka plnohodnotná príprava, čo sa fyziky, stavebných materiálov a iných oblastí materiálového inžinierstva týka pre budúcich stavebných inžinierov.
Katedra taktiež v rámci štúdia slúži aj ako školiace pracovisko pre doktorandov v študijnom odbore ´Technológia stavieb´.