Prejsť na obsah
Katedra materiálového inžinierstva a fyziky

Vedecko-výskumná činnosť katedry

  • experimentálna a teoretická  analýza prenosu a akumulácie tepla, viacfázovej vlhkosti a chemických látok v poréznych materiáloch
  • štúdium mechanických vlastností stavebných materiálov
  • prenos solí a rádionuklidov v poréznych materiáloch
  • optické a termodynamické vlastnosti materiálov a stavebných prvkov
  • inverzné modelovanie transportu tepla a vlhkosti
  • oblasť akustiky a spracovania signálu