Prejsť na obsah
Katedra materiálového inžinierstva a fyziky

Zlúčenie Katedry materiálového inžinierstva a Katedry fyziky

Oznamujeme, že od 1.1.2021 došlo k splynutiu Katedry materiálového inžinierstva a Katedry fyziky do novozriadenej katedry s názvom Katedra materiálového inžinierstva a fyziky (KMIF).


Spoluorganizujeme nasledovnú konferenciu:

Aktuality a oznamy

Účasť na verejnej videokonferencii Stavebná a priestorová akustika:

Štyria členovia katedry materiálového inžinierstva a fyziky (doc. Chmelík, ing. Urbán, ing. Zelem a doktorandka ing. Biskupičová), sa zúčastnili popularizačnej verejnej videokonferencie zameranej na stavebnú a priestorovú akustiku. Cieľom podujatia bolo predstaviť nové trendy v oblasti stavebných materiálov a konštrukčných systémov, ako aj novej technológie na stavebnom trhu a poukázať na najčastejšie chyby pri navrhovaní a realizácií budov z hľadiska akustiky. Konferenciu moderovala prof. M. Rychtáriková, ktorá s hosťami postupne prediskutovala najmä témy spojené s vplyvom súčasných energetických požiadaviek na akustický komfort a materiálmi so špeciálnymi akustickými vlastnosťami. Konferencia bola zakončená panelovou diskusiou na tému problémy z praxe. Celú konferenciu si môžete zo záznamu pozrieť tu.


PHYSICAL AND MATERIAL ENGINEERING 2021

V dňoch 7.-9. septembra sa konal pravidelný každoročný medzinárodný seminár Physical and Material Engineering, ktorý tento rok usporiadala Katedra fyziky Fakulty Stavební ČVUT v Prahe. Okrem našej katedry sa zúčastnila ešte aj Katedra fyziky fakulty stavební VUT v Brne. Budúci rok seminár prebehne na južnej Morave.


Prvé miesto nášho študenta na medzinárodnej študentskej vedeckej konferencii 2021 v Ostrave:

Náš študent Bc. Tomáš Dilik sa vo štvrtok 20.5.2021 umiestnil na prvom mieste v kategórii "05 MI - Materiálové inžinýrství" na medzinárovnej študentskej vedeckej konferencii na Fakulte stavební VŠB-TU v Ostrave, kde prezentoval "Metódy zlepšovania hygroskopických a tepelno-technických vlastností hlinených omietok" pod vedením Ing. Valérie Gregorovej, PhD.. Týmto úspešne reprezentoval nielen našu katedru ale aj celú fakultu, čím prispel k tomu, že v rebríčku úspešnosti univerzít sme dosiahli prvú priečku. Gratulujeme!
Viac informácií môžete nájsť tu.