Prejsť na obsah
Katedra materiálového inžinierstva a fyziky
  Radlinského 11, blok C, 3. a 8. poschodie, 810 05 Bratislava
  Vedúci katedry: prof. RNDr. Igor Medveď, PhD.

   +421-2-32888-403
   igor.medved@stuba.sk

Katedra materiálového inžinierstva a fyziky vznikla 1.1.2021 zlúčením Katedry materiálového inžinierstva a Katedry fyziky. Podrobnejšiu históriu oboch katedier nájdete tu.

Informácie o bývalej Katedre fyziky nájdete dočasne na jej pôvodnej stránke.