Prejsť na obsah
Katedra materiálového inžinierstva

 Personálne obsadenie katedry

Č. dverí

Telefón
02 32 888 + kl.

email

  PROFESORI

prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.

Dekan

811

686

472

stanislav.uncik@stuba.sk

  EMERITNÍ PROFESORI

prof. Ing. Adolf Bajza, PhD.

812

687

adolf.bajza@stuba.sk

  DOCENTI

doc. Ing. Vladimír Pavlík, PhD.

802

691

vladimir.pavlik@stuba.sk

  ODBORNÍ ASISTENTI

Ing. Valéria Gregorová, PhD.

804

224

valeria.gregorova@stuba.sk

Ing. Miriam Ledererová, PhD.

Zástupkyňa vedúcej katedry 

803

521

miriam.ledererova@stuba.sk

Ing. Alena Struhárová, PhD.

Vedúca katedry

807

685

alena.struharova@stuba.sk

Ing. Zuzana Štefunková, PhD.

Tajomníčka katedry

805

682

zuzana.stefunkova@stuba.sk

  INTERNÍ DOKTORANDI

 

 

 

Ing. Andrea Biskupičová

806

680

andrea.biskupicova@stuba.sk

Ing. Mário Buch 

801

684

mario.buch@stuba.sk

Ing. Diana Fiľarská

809

diana.filarska@stuba.sk

diana.bladova@stuba.sk

Ing. Katarína Eva Hellová 

809

katarina.hellova@stuba.sk

Ing. Adam Uhlík

801

684

adam.uhlik@stuba.sk