Prejsť na obsah
Katedra materiálového inžinierstva a fyziky

Katedra materiálového inžinierstva a fyziky
Stavebná fakulta STU v Bratislave
Radlinského 11
810 05 Bratislava

 
Sekretariát
:
pani Balážová Libuša
3. poschodie, miestnosť C307
+421 2 32 888 421
 libusa.balazova@stuba.sk

 
Vedúci katedry
:
prof. RNDr. Igor Medveď PhD.
3. poschodie, miestnosť C306
+421 2 32 888 403
 igor.medved@stuba.sk

 
Zástupkyňa vedúceho katedry
:
Ing. Alena Struhárová, PhD.
8. poschodie, miestnosť C807
+421 2 32 888 685
 alena.struharova@stuba.sk