Prejsť na obsah
Katedra materiálového inžinierstva a fyziky

Termofyzika 2019
16.-18. október 2019, Banská Bystrica, Slovensko
Stránka konferencie

Termofyzika 2018
7.-9. november 2018, Smolenice, Slovensko
Zborník príspevkov

Difúzia v pevných a kvapalných látkach 2018
25.-29. jún 2018, Amsterdam, Holandsko
Stránka konferencie

Termofyzika 2017
12.-14. september 2017, Terchová, Slovensko
Zborník príspevkov

Construmat 2017
31. máj - 2. jún 2017, Kočovce, Slovensko
Stránka konferencie

Termofyzika 2016
12.-14. október 2016, Terchová, Slovensko
Zborník príspevkov

Termofyzika 2015
14.-16. október 2015, Podkylava, Slovensko
Zborník príspevkov

Difúzia v pevných a kvapalných látkach 2015
22.-26. jún 2015, Mníchov, Nemecko
Stránka konferencie

TIM 2014
20.-23. november 2014, Temešvár, Rumunsko
Zborník príspevkov

Termofyzika 2014
8.-10. október 2014, Podkylava, Slovensko
Zborník príspevkov

Difúzia v pevných a kvapalných látkach 2014
23.-27. jún 2014, Paríž, Francúzsko
Stránka konferencie

TIM 2013
21.-24. november 2013, Temešvár, Rumunsko
Zborník príspevkov

Termofyzika 2013
13.-15. November 2013, Podkylava, Slovensko
Zborník príspevkov

Difúzia v pevných a kvapalných látkach 2013
24.-28. jún 2013, Madrid, Španielsko
Stránka konferencie

TIM 2012
27.-30. november 2012, Temešvár, Rumunsko
Zborník príspevkov

Termofyzika 2012
31. október – 2. november 2012, Podkylava, Slovensko
Zborník príspevkov

Termofyzika 2011
2.-4. november 2011, Valtice, Česká republika
Zborník príspevkov

Termofyzika 2010
3.-5. november 2010, Valtice, Česká republika
Zborník príspevkov

Termofyzika 2009
29.-30. október, 2009, Valtice,  Česká republika
Zborník príspevkov

Termofyzika 2008
16. - 17. október 2008, Kočovce
Zborník príspevkov

Výskumné a edukačné aktivity na katedrách fyziky technických univerzít
3. jún 2008, Bratislava
Zborník príspevkov

Termofyzika 2007
11. - 12. október 2007, Kočovce
Zborník príspevkov