Prejsť na obsah
Katedra materiálového inžinierstva a fyziky

Informácie na tejto stránke sú platné až pre akademický rok 2021/2022!

Katedra zabezpečuje výuku v predmetoch bakalárskeho štúdia v štúdijných programoch:

Kód Predmet Garant predmetu Ukončenie
predmetu
Pred. Cvič.
B1-AKO Akustika a osvetlenie Vojtech Chmelík sk (4 kr.) 2 2
B1-ATT Ateliérová tvorba Vojtech Chmelík  kz (6 kr.)   4
B1-BM_C Building Materials Stanislav Unčík sk (5 kr.) 2 2
B1-CT_C Concrete Technology Stanislav Unčík sk (5 kr.) 2 2
B1-FYZ_IE Fyzika 1 Igor Medveď kz (4 kr.) 2 1
B1-FYZ1 Fyzika 1 Igor Medveď sk (5 kr.) 2 2
B1-FYZ1_G Fyzika 1 Igor Medveď sk (5 kr.) 2 2
B1-FYZ2_G Fyzika 2 Igor Medveď sk (3 kr.) 2 1
B1-FYZ2_IE Fyzika 2 Igor Medveď sk (5 kr.) 2 2
B1-CHSM Chémia stavebných materiálov Martin Tchingnabé Palou sk (4 kr.) 2 2
B1-IZ Izolácie Miriam Ledererová kz (3 kr.)   3
B1-MONS Montované stavby Alena Struhárová sk (4 kr.) 2 2
B1-PH_C Physics Igor Medveď sk (5 kr.) 2 2
B1-STTT Stavebná tepelná technika Igor Medveď sk(4 kr.) 2 2
B1-SM Stavebné materiály Alena Struhárová sk (4 kr.) 2 2
B1-SM1 Stavebné materiály 1 Stanislav Unčík sk (5 kr.) 2 2
B1-SM2 Stavebné materiály 2 Stanislav Unčík sk (4 kr.) 2 2
BV1-VKFYZ Vybrané kapitoly z fyziky Milan Jurči z (1 kr.)   2

Katedra zabezpečuje výuku v predmetoch inžinierskeho štúdia v štúdijných programoch:

Kód Predmet Garant predmetu Ukončenie
predmetu
Pred. Cvič.
I1-CTAT_C Concrete Technology - Advanced Topics Stanislav Unčík sk (5 kr.) 2 2
I1-EA Environmentálna akustika Vojtech Chmelík kz(4 kr.) 2 2
I1-KR Keramika Zuzana Štefunková kz(4 kr.)   3
I1-LABE Ľahké betóny Alena Struhárová kz(3 kr.) 2 1
I1-MALT Maltoviny Martin Tchingnabé Palou sk (4 kr.) 2 2
I1-MLES Metodológia laboratórneho experimentu a skúšobníctvo Igor Medveď sk (3 kr.) 2 1
I1-MLT Malty Zuzana Štefunková kz(2 kr.) 1 1
I1-NEUS Navrhovanie energeticky účinných stavieb Miroslav Čekon kz(3 kr.) 2 1
I1-PMTB Progresívne materiály a technológie budov Miroslav Čekon sk (4 kr.) 2 1
I1-TEBE2 Progresívne technológie betónu a sanácie Stanislav Unčík      
I1-SSM Štruktúra stavebných materiálov Igor Medveď sk (5 kr.)   2
I1-TEBE1 Technológia betónu Stanislav Unčík sk (5 kr.) 2 2
I1-TESD Technológia stavebných dielcov Stanislav Unčík sk (3 kr.) 2 1
I1-TP1 Technologický projekt 1 Stanislav Unčík kz(4 kr.)   4
I1-TP2 Technologický projekt 2 Stanislav Unčík kz(5 kr.)   4
IV1-KVVPB1 Komfort vnútorného a vonkajšieho prostredia budov 1 - Akustika Vojtech Chmelík kz (3 kr.)   2

Katedra zabezpečuje výuku v predmetoch doktorandského štúdia v štúdijných programoch:

Kód Predmet Garant predmetu Ukončenie
predmetu
Pred. Cvič.
D1-FPM Fyzikálne princípy merania Igor Medveď sk (5 kr.)   2
D1-PTV Prenos tepla a vlhkosti Igor Medveď sk (5 kr.)   2
D1-PTVPM Prenos tepla a vlhkosti v pórovitom materiáli Igor Medveď sk (5 kr.)   2
D1-SMA Stavebné materiály - vybrané state Stanislav Unčík sk (5 kr.)   2
D1-VSF Vybrané state z fyziky Igor Medveď sk (5 kr.)   2
D1-FYZ Vybrané state z fyziky Igor Medveď sk (5 kr.)   2
D1-VSCH Vybrané state z chémie Palou Martin Tchingnabé sk (5 kr.)   2