Prejsť na obsah
Katedra technických zariadení budov

témy záverečných bakalárskych prác 2009/2010

 

Doc. Ing. Lulkovičová, PhD.

 

1. Koncepčný návrh slnečného energetického systému pre rodinný dom s celoročným             vyžitím

2. Koncepčný návrh zásobovania teplom na báze obnoviteľných zdrojov energie             v rodinnom     dome

3. Koncepčný návrh zásobovania teplom na báze obnoviteľných zdrojov energie             v bytovom      dome

4. Návrh zdroja tepla a vykurovacej sústavy v bytovom dome

5. Alternatívy koncepčného návrhu slnečného energetického systému s rôznou dĺžkou             prevádzky v materskej škole

 

Doc. Ing. Ján Takács, PhD.

 

1. Analýza zdrojov tepla pre rodinné domy.

2. Združená výroba tepla a elektrickej energie pre menšie sídla.

3. Využívanie geotermálnej energie pre výrobu elektrickej energie.

4. Využívanie geotermálnej energie pre sústavy centralizovaného zásobovania teplom.

5. Biomasa a jej využitie pre sústavy zásobovania teplom

6. Možnosti využívania odpadových vôd z termálnych kúpalísk

 

Doc. Ing. Peráčková, PhD.

 

1. Hygienické miestnosti pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu.
2. Stavebnicové inštalačné systémy v zdravotnej technike.
3. Využitie zrážkovej vody pri zásobovaní objektov vodou.

4. Predčistenie odpadových vôd zo stavebných objektov

 

Ing. Šabíková, PhD.

 

1. „Prvky pasívneho chladenia“ v tvorbe vnútorného prostredia budov

2. Môj dom podľa „Ecocity“ princípov.

    (Poznámka: využívanie literatúry v anglickom jazyku, pozitívny vzťah k ekológii)

3. Projekt podľa „zeleného kódu“.

    (Poznámka: využívanie literatúry v anglickom jazyku, pozitívny vzťah k ekológii)

 

Ing. Belo Fűri, PhD.

 

1.     Nízkoteplotné vykurovacie sústavy so zdrojom tepla tepelným čerpadlom.

2.     Využitie energie prostredia pre zásobovanie teplom.