Prejsť na obsah
Katedra technických zariadení budov

Študijný program: technické zariadenia budov

 

Stupeň štúdia: 2 - inžinierske štúdium

 

Študijný odbor: 5.1.4 Pozemné stavby

Garant študijného programu: prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.

 

Názov predmetu

 

Typ

 

1. nominálny ročník

 

2. nominálny ročník

 

 

Pred-

 

     1.sem.

 

     2. sem.

 

      3. sem.

 

     4. sem.

 

 

metu

 

Rozsah

 

K

 

Rozsah

 

K

 

Rozsah

 

K

 

Rozsah

 

K

 

Termomechanika                                     Havelský

 

P

 

2/1 s

 

4

 

 

 

 

 

 

 

Prúdenie tekutín                                         Šoltész

 

P

 

2/1 s

 

4

 

 

 

 

 

 

 

Zdravotná technika                                 Peráčková

 

P

 

2/2 s

 

6

 

 

 

 

 

 

 

Vykurovanie                                          Lulkovičová

 

P

 

2/2 s

 

6

 

 

 

 

 

 

 

Ateliérová tvorba – zdravotná technika  Peráčková

 

P

 

0/3 k

 

4

 

 

 

 

 

 

 

Automatizované systémy projektovania CADKalús

 

P

 

1/2 z

 

2

 

 

 

 

 

 

 

Povinne volitelný predmet  *

 

PV

 

2/1 s

 

4

 

 

 

 

 

 

 

Hydraulika vykurovacích sústav                   Petráš

 

P

 

 

 

2/2 s

 

5

 

 

 

 

 

Teória merania a regulácie v TZB                Petráš

 

P

 

 

 

2/2 s

 

5

 

 

 

 

 

Klimatizácia a chladenie                         Székyová

 

P

 

 

 

2/2 s

 

6

 

 

 

 

 

Zásobovanie budov energiami                   Takács

 

P

 

 

 

2/1 s

 

4

 

 

 

 

 

Ateliérová tvorba - vykurovanie           Lulkovičová

 

P

 

 

 

0/3 k

 

4

 

 

 

 

 

Stavebné a hospodárske právo                 Gajniak

 

P

 

 

 

2/0 z

 

2

 

 

 

 

 

Povinne volitelný predmet  *

 

PV

 

 

 

2/1 s

 

4

 

 

 

 

 

Preddiplomová prax                               Peráčková

 

P

 

 

 

3 týž. z

 

 

 

 

 

 

Automatizované riadiace systémy budov     Petráš

 

P

 

 

 

 

 

2/2 s

 

6

 

 

 

Požiarnotechnické zariadenia budov     Peráčková

 

P

 

 

 

 

 

2/2 s

 

5

 

 

 

Umelé osvetlenie                                          Smola

 

P

 

 

 

 

 

2/1 s

 

4

 

 

 

Špeciálny seminár                                Lulkovičová

 

P

 

 

 

 

 

0/2 k

 

2

 

 

 

Ateliérová tvorba – vetranie a klimatizácia  

 

                                                                Székyová

 

P

 

 

 

 

 

0/3 k

 

4

 

 

 

Povinne volitelný predmet  *

 

PV

 

 

 

 

 

2/2 s

 

5

 

 

 

Povinne volitelný predmet  *

 

PV

 

 

 

 

 

2/1 s

 

4

 

 

 

Exkurzia                                                       Takács

 

P

 

 

 

 

 

1 týž. z

 

 

 

 

Energetický audit budov                                Petráš

 

P

 

 

 

 

 

 

 

2/1 k

 

5

 

Simulácie energií a prostredia budov           Hraška

 

P

 

 

 

 

 

 

 

2/1 k

 

4

 

Obnoviteľné zdroje energie                  Lulkovičová

 

P

 

 

 

 

 

 

 

2/1 k

 

4

 

Diplomová práca                                  Lulkovičová

 

P

 

 

 

 

 

 

 

0/9 k

 

12

 

Povinne volitelný predmet *

 

PV

 

 

 

 

 

 

 

0/3 k

 

3

 

Povinne volitelný predmet *

 

PV

 

 

 

 

 

 

 

1/1 k

 

2

 

 spolu

 

 

23

 

30

 

23

 

30

 

23

 

30

 

23

 

30

 

 Telesná výchova

 

PV

 

 

 

0/2 z

 

-

 

0/2 z

 

-

 

0/2 z

 

-

 

Voliteľné predmety:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Prenos tepla a hmoty                             Havelský

 

PV

 

2/1 s

 

4

 

 

 

 

 

 

 

* Technologické procesy v TZB                     Božík

 

PV

 

2/1 s

 

4

 

 

 

 

 

 

 

* Teória a technika ochrany ovzdušia              Kriš

 

PV

 

 

 

2/1 s

 

4

 

 

 

 

 

* Vnútorná klíma budov                                Petráš

 

PV

 

 

 

2/1 s

 

4

 

 

 

 

 

* Technologické zariadenia                   Peráčková

 

PV

 

 

 

 

 

2/2 s

 

5

 

 

 

* Zdravotnotechnické zariadenia           Peráčková

 

PV

 

 

 

 

 

2/1 s

 

4

 

 

 

* Vykurovacie sústavy                                  Petráš

 

PV

 

 

 

 

 

2/2 s

 

5

 

 

 

* Teória a technika spaľovania            Lulkovičová

 

PV

 

 

 

 

 

2/1 s

 

4

 

 

 

* Vetracie a klimatizačné sústavy          Székyová

 

PV

 

 

 

 

 

2/2 s

 

5

 

 

 

* Priemyselná vzduchotechnika             Székyová

 

PV

 

 

 

 

 

2/1 s

 

4

 

 

 

* Metódy výskumu v zdravot. technike Peráčková

 

PV

 

 

 

 

 

 

 

0/3 k

 

3

 

* Zdravotnovodohospodárske stavby              Kriš

 

PV

 

 

 

 

 

 

 

1/1 k

 

2

 

* Metódy výskumu vo vykurovaní                Petráš

 

PV

 

 

 

 

 

 

 

0/3 k

 

3

 

* Prevádzka vykurovacích sústav                 Kalús

 

PV

 

 

 

 

 

 

 

1/1 k

 

2

 

* Metódy výskumu vo vetr. a klimatiz.    Székyová

 

PV

 

 

 

 

 

 

 

0/3 k

 

3

 

*Prevádzka vetr. a klimatiz. zariadení    Székyová

 

PV

 

 

 

 

 

 

 

1/1 k

 

2

 

 

Študijný program: techniKA PROSTREDIA  budov

 

Stupeň štúdia: 2 - inžinierske štúdium

 

Študijný odbor: 5.1.4 Pozemné stavby

Vedľajší študijný odbor:5.2.29 Energetika

 

Garant študijného programu: prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD.

 

Spolugarant študijného programu: Doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.

 

 

Názov predmetu

 

Typ

 

1. nominálny ročník

 

2. nominálny ročník

 

 

Pred-

 

     1.sem.

 

     2. sem.

 

      3. sem.

 

     4. sem.

 

 

metu

 

Rozsah

 

K

 

Rozsah

 

K

 

Rozsah

 

K

 

Rozsah

 

K

 

Zdroje tepla a chladu           Lulkovičová, Havelský

 

P

 

2/2 s

 

5

 

 

 

 

 

 

 

Zásobovanie vodou a odkanalizovanie  Peráčková

 

P

 

2/2 s

 

5

 

 

 

 

 

 

 

Odpadové hospodárstvo                                  Kriš

 

P

 

2/1 s

 

4

 

 

 

 

 

 

 

Tepelná ochrana budov                            Chmúrny

 

P

 

2/1 s

 

4

 

 

 

 

 

 

 

Ekologická architektúra                               Hraška

 

P

 

2/1 k

 

4

 

 

 

 

 

 

 

Ateliérová tvorba – zdravotná technika  Peráčková

 

P

 

0/3 k

 

4

 

 

 

 

 

 

 

Povinne volitelný predmet  *

 

PV

 

2/1 s

 

4

 

 

 

 

 

 

 

Vykurovanie budov                               Lulkovičová

 

P

 

 

 

2/2 s

 

5

 

 

 

 

 

Vetranie, klimatizácia a chladenie           Székyová

 

P

 

 

 

2/2 s

 

5

 

 

 

 

 

Zdravotnotechnické zariadenia              Peráčková

 

P

 

 

 

2/2 s

 

5

 

 

 

 

 

Systémy energie prostredia                     Havelský

 

P

 

 

 

2/1 s

 

4

 

 

 

 

 

Ateliérová tvorba - vykurovanie                     Kalús

 

P

 

 

 

0/3 k

 

4

 

 

 

 

 

Systémový manažment kvality                 Gašparík

 

P

 

 

 

1/1 k

 

3

 

 

 

 

 

Povinne volitelný predmet  *

 

PV

 

 

 

2/1 s

 

4

 

 

 

 

 

Preddiplomová prax                              Peráčková

 

P

 

 

 

3 týž. z

 

 

 

 

 

 

Vykurovacie sústavy                                    Petráš

 

P

 

 

 

 

 

2/2 s

 

5

 

 

 

Požiarnotechnické zariadenia budov    Peráčková

 

P

 

 

 

 

 

2/2 s

 

5

 

 

 

Vetracie, klimatizačné a chladiace sústavy                

 

                                                               Székyová

 

P

 

 

 

 

 

2/2 s

 

5

 

 

 

Zásobovanie budov energiami                   Takács

 

P

 

 

 

 

 

2/1s

 

4

 

 

 

Umelé osvetlenie                                        Smola

 

P

 

 

 

 

 

2/1s

 

4

 

 

 

Špeciálny seminár                                   Chmúrny

 

P

 

 

 

 

 

0/2 k

 

3

 

 

 

Ateliérová tvorba – vetranie a klimatizácia

 

                                                                Székyová

 

P

 

 

 

 

 

0/3 k

 

4

 

 

 

Exkurzia                                                      Takács

 

P

 

 

 

 

 

1 týž. z

 

 

 

 

Energetický audit  budov                              Petráš

 

P

 

 

 

 

 

 

 

2/2 k

 

5

 

Obnoviteľné zdroje energie                  Lulkovičová

 

P

 

 

 

 

 

 

 

2/2 k

 

5

 

Environmentálny audit budov                  Chmúrny

 

P

 

 

 

 

 

 

 

   2/1k

 

4

 

Technika prostredia inteligentných budov    Petráš

 

P

 

 

 

 

 

 

 

2/1 k

 

4

 

Diplomová práca                                     Chmúrny

 

P

 

 

 

 

 

 

 

0/9 k

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 spolu

 

 

23

 

30

 

23

 

30

 

23

 

30

 

23

 

30

 

 Telesná výchova

 

V

 

 

 

0/2 z

 

-

 

0/2 z

 

-

 

-

 

-

 

Voliteľné predmety:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Prenos tepla a hmoty                            Havelský

 

PV

 

2/1 s

 

4

 

 

 

 

 

 

 

* Teória a technika spaľovania            Lulkovičová

 

PV

 

2/1 s

 

4

 

 

 

 

 

 

 

* Teória a technika ochrany ovzdušia              Kriš

 

PV

 

 

 

2/1 s

 

4

 

 

 

 

 

* Vnútorná klíma budov                                Petráš

 

PV

 

 

 

2/1 s

 

4