Prejsť na obsah
Centrum informačných technológií

Postup verejného obstarávania cez Elektronické trhovisko („EKS“) na SvF STU

  1. Zadávateľ spracuje „Požiadavku“ [vzor v prílohe č. 1]
  2. Zadávateľ vytvorí Opisný formulár na EKS.SK [vzor v prílohe č. 2], odošle ho na schválenie správcovi EKS tlačidlom "Podanie návrhu"
  3. Zadávateľ odošle e-mailom podpísanú požiadavku + číslo OF poverenému zamestnancovi CIT, ktorý zabezpečí výber dodávateľa prostredníctvom EKS a informuje zadávateľa o výsledku zákazky

Podrobný návod Postup na verejné obstarávanie cez EKS.pdf
príloha č. 1 Požiadavka VO-EKS na podpis_vzor.docx
príloha č. 2 Opisný formulár EKS_vzor