Prejsť na obsah
Katedra dopravných stavieb

Opäť po dvoch rokoch si Vás dovoľujeme pozvať na už 4. ročník odbornej medzinárodnej konferencie LETISKOVÉ VOZOVKY. Aktuálnymi témami chceme osloviť odborníkov z prostredia správy a manažmentu letísk, leteckých úradov, stavebných firiem, vysokých škôl a projektových ústavov ako aj celú odbornú verejnosť. Našou snahou je vytvoriť priestor na spoločný dialóg odborníkov v tejto oblasti, aby si navzájom prediskutovali každodenné problémy a mali možnosť vymeniť si navzájom svoje skúsenosti a nové poznatky. Na konferencii bude vyčlenený priestor aj pre firmy, ktoré budú mať záujem o propagáciu svojich projektov alebo produktov prostredníctvom výstavky alebo v bloku firemných prezentácií. Veríme, že témy konferencie zaujmú všetkých zainteresovaných a budeme sa tešiť na spoločné stretnutie s Vami v krásnom prostredí Vysokých Tatier.

 

    

~~ TERMÍN A MIESTO KONANIA:   21. - 22. 5. 2018, Vysoké Tatry – Štrbské Pleso, Hotel Atrium

 ~~ PREDBEŽNÁ PRIHLÁŠKA~~

 

~~ ORGANIZÁTORI

Kongres STUDIO, spol. s r.o., SR
Katedra dopravných stavieb Stavebnej fakulty STU v Bratislave, SR
CET – Consulting Engineering and Translation, ČR
a spolupracujúce inštitúcie:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Dopravný úrad, Odbor letísk a stavien
Helios Technolog, Ltd., SR

 

~~ PRÍPRAVNÝ VÝBOR

Ing. Andrea ZUZULOVÁ, PhD.
Prof. Ing. Ivan GSCHWENDT, DrSc.
Ing. Silvia CÁPAYOVÁ, PhD.
Katedra dopravných stavieb STU v Bratislave, SR

Ing. Ľudovít GÁBRIŠ
Helios Technology, Ltd., SR

Ing. Vladimír CHUPÍK, CSc.
CET – Consulting Engineering and Translation, ČR

Ing. Blanka LUKÁČKOVÁ
Kongres STUDIO, spol. s r.o., SR

Ing. Peter PŠENICA
Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Ing. Michaela VALAŠTÍNOVÁ
Dopravný úrad, Odbor letísk a stavieb, SR

 

~~ TÉMY KONFERENCIE

1. Zmeny klimatických podmienok a ich vplyv na prevádzkovú spôsobilosť PPL

Teplotný režim CB krytov na PPL; Meranie deformácií pohybu dosiek; Príklady opatrení proti poruchám dôsledkom teplotného režimu a ich úspešnosť; Analýzy vplyvu skladby konštrukcií vozoviek na deformácie dosiek, resp. pásov dosiek

2. Obnova povrchových vlastností CB krytov a ich regenerácia

Zmeny drsnosti povrchu CB dosiek na PPL; Merania – použité zariadenia, ich presnosť a výsledky;
Spôsoby zlepšovania drsnosti povrchov PPL

3. Poznatky z výskumu vlastností cementového betónu, prísady a rozpínavé reakcie betónov

Vlastnosti materiálov na stavbu konštrukcií vozoviek na PPL; Poznatky z výskumu vlastností cementového betónu, rozpínavé reakcie betónov, objemové zmeny; Prísady do betónu; Technické normy – aplikácia ustanovení na letiskách; Ošetrovanie povrchov, impregnácia; Materiály na výplň škár, ich vlastnosti a trvanlivosť