Prejsť na obsah
Katedra dopravných stavieb

V prípade záujmu o bližšie informácie navštívte webovú stránku organizátora seminára:

Kongres STUDIO, spol. s r. o.

 

alebo využite jednu z nižšie uvedených možností.

+421 262 410 476
+421 908 727 642

lukackova@kongres-studio.sk

Kongres STUDIO spol. s r.o.
Ing. Blanka Lukáčková
Belinského 11
851 01 Bratislava
Slovakia