Prejsť na obsah
Katedra geodézie

  Logo IPG 2017
   

8:30 – 9:00     Registrácia

9:00 – 9:10     Otvorenie konferencie

9:10 – 10:45 1.tematický blok:

GEODETICKÉ ČINNOSTI PRI PRÍPRAVE A REALIZÁCII STAVEBNÝCH OBJEKTOV

Predsedajúci: Alojz KOPÁČIK, Dušan FERIANC

 

ZAJACOVÁ, J.-GAJNIAK, J.F.:

   Aktuálny stav legislatívy v oblasti prípravy a realizácie stavieb

KYRINOVIČ, P.:

   Geodetická dokumentácia stavieb.

KOPÁČIK, A.:

   Bansko-meračská dokumentácia.

    

10:45 – 11:00 Prestávka

 

11:00 – 12:30  2.tematický blok:

DOKUMENTÁCIA SKUTOČNÉHO VYHOTOVENIA STAVBY

Predsedajúci: Štefan LUKÁČ, Peter KYRINOVIČ

 

KOŤKA, V.:

   Revízia noriem STN 01 3410 Mapy veľkých mierok. Základné a účelové mapy a STN 01 3411 Mapové značky.

RYBOVIČ, Š.:

   Základná mapa diaľnice a rýchlostnej cesty – revízia technických podmienok.

BORZA, A.-BORZA, M.:

   Dokumentácia skutočného vyhotovenia kotviacich prvkov v bazéne vyhoreného paliva JE Mochovce.

OROS, M.:

   Trimble Edge Wise – SW slúžiaci na vytvorenie presných BIM modelov.  

 

12:30 – 14:00             Obed

 

14:00 – 15:50  3.tematický blok:

TVORBA BIM MODELU STAVEBNÉHO OBJEKTU

Predsedajúci: Ján ERDÉLYI, Marek FRAŠTIA

  

FUNTÍK, T.-BALCO, P.:

   Implementácia BIM na Slovensku 

KOPÁČIK, A.:

   Geodézia versus BIM – aktuálny stav v zahraničí. 

PASIAR, M.:

   BIM v projekčnej praxi. 

JANEČEK, T.-KOŽÁR, J.:

   Aplikácia princípov BIM pri modernizácii železničného koridoru

   

15:50  Ukončenie konferencie