Prejsť na obsah
Katedra materiálového inžinierstva a fyziky

prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.


D
ekan

 +421-2-32888-686
 stanislav.uncik@stuba.sk

Ing. Alena Struhárová, PhD.


V
edúca katedry

 +421-2-32888-685 
 alena.struharova@stuba.sk

Ing. Miriam Ledererová, PhD.

Zástupkyňa vedúcej katedry

 +421-2-32888-521
 miriam.ledererova@stuba.sk

Ing. Zuzana Štefunková, PhD.

Tajomníčka katedry

 +421-2-32888-682
zuzana.stefunkova@stuba.sk