Prejsť na obsah
Katedra materiálového inžinierstva a fyziky
Katedra zabezpečuje výuku v predmetoch bakalárskeho štúdia v štúdijných programoch:
Názov predmetu
P   – povinný
PV – povinne voliteľný
Študijný program
Garant
Prednášajúci
Cvičiaci
Stavebné materiály (P)
B-IKD - (denná prezenčná), 1. semester
B-VSH - (denná prezenčná), 1. semester
B-KKP - (denná prezenčná), 1. semester
B-PSA - (denná prezenčná), 5. semester
prof. Ing. S. Unčík, PhD.
Ing. Alena Struhárová, PhD.
Ing. V. Gregorová, PhD.
Ing. M. Ledererová, PhD.
Ing. A. Struhárová, PhD.
Ing. Z. Štefunková, PhD.
Stavebné materiály I, II (P)
B-TMS - (denná prezenčná), 2. a 4.semester
prof. Ing. S. Unčík, PhD.
prof. Ing. S. Unčík, PhD.
Ing. V. Gregorová, PhD.
Ing. M. Ledererová, PhD.
Ing. A. Struhárová, PhD.
Ing. Z. Štefunková, PhD.
Ing. M. Buch
Ing. T. Cabanová
Ing. D. Fiľarská
Ing. A. Uhlík
Stavebná chémia I (P)
B-PSA - (denná prezenčná), 1. semester
B-TMS - (denná prezenčná), 1. semester
 doc. Ing. V. Pavlík, PhD.
doc. Ing. V. Pavlík, PhD.
Ing. V. Gregorová, PhD.
Ing. Z. Štefunková, PhD.
Ing. A. Biskupičová
Ing. M. Buch
Ing. T. Cabanová
Ing. D. Fiľarská
Ing. K. Hellová
Izolácie (PV)
B-TMS - (denná prezenčná), 4. semester
prof. Ing. S. Unčík, PhD.
Ing. M. Ledererová, PhD.
Ing. M. Ledererová, PhD.
Ing. Z. Štefunková, PhD.
Montované stavby (PV)
B-TMS - (denná prezenčná), 6. semester
 prof. Ing. S. Unčík, PhD.
Ing. A. Struhárová, PhD.
Ing. A. Struhárová, PhD.
Building Materials (P)
B-CE - (denná prezenčná), 1. semester
 prof. Ing. S. Unčík, PhD.
doc. Ing. V. Pavlík, PhD.
doc. Ing. V. Pavlík, PhD.
Concrete Technology (P)
B-CE - (denná prezenčná), 4. semester
 prof. Ing. S. Unčík, PhD.
doc. Ing. V. Pavlík, PhD.
doc. Ing. V. Pavlík, PhD.
 
Katedra zabezpečuje výuku v predmetoch inžinierskeho štúdia v štúdijných programoch:
Názov predmetu
P   – povinný
PV – povinne voliteľný
Študijný program
Garant
Prednášajúci
Cvičiaci
Technológia betónu I (P)
I- TS - (denná prezenčná), 1. semester
 prof. Ing. S. Unčík, PhD.
prof. Ing. S. Unčík, PhD.
Ing. Z. Štefunková, PhD.
Skúšobnictvo (P)
I- TS - (denná prezenčná), 3. semester
 prof. Ing. S. Unčík, PhD.
Ing. M. Ledererová, PhD.
Ing. M. Ledererová, PhD.
Keramika (PV)
I- TS - (denná prezenčná), 1. semester
prof. Ing. S. Unčík, PhD.
Ing. Z. Štefunková, PhD.
Ing. V. Gregorová, PhD.
Ing. Z. Štefunková, PhD.
Ing. V. Gregorová, PhD.
Ľahké betóny (PV)
I- TS - (denná prezenčná), 1. semester
 prof. Ing. S. Unčík, PhD.
Ing. A. Struhárová, PhD.
Ing. A. Struhárová, PhD.
Technológia stavebných dielcov (PV)
I- TS - (denná prezenčná), 2. semester
 prof. Ing. S. Unčík, PhD.
prof. Ing. S. Unčík, PhD.
Ing. V. Gregorová, PhD.
Technológia betónu II (PV)
I- TS - (denná prezenčná), 3. semester
 prof. Ing. S. Unčík, PhD.
prof. Ing. S. Unčík, PhD.
Ing. Z. Štefunková, PhD.
Technologický projekt I, II (PV)
I- TS - (denná prezenčná), 3. a 4. semester
 prof. Ing. S. Unčík, PhD.
prof. Ing. S. Unčík, PhD.
prof. Ing. S. Unčík, PhD.
Malty (PV)
I- TS - (denná prezenčná), 4. semester
 prof. Ing. S. Unčík, PhD.
Ing. M. Ledererová, PhD.
Ing. Z. Štefunková, PhD.
Ing. Z. Štefunková, PhD.
Maltoviny (PV)
I- TS - (denná prezenčná), 2. semester
 doc. Ing. V. Pavlík, PhD.
doc. Ing. V. Pavlík, PhD.
doc. Ing. V. Pavlík, PhD.
Štruktúra stavebných materiálov (PV)
I- TS - (denná prezenčná), 1. semester
 doc. Ing. V. Pavlík, PhD.
doc. Ing. V. Pavlík, PhD.
doc. Ing. V. Pavlík, PhD.
Diplomová práca (P)
I- TS - (denná prezenčná), 4. semester
 prof. Ing. J. Gašparík, PhD.
-
prof. Ing. S. Unčík, PhD.
doc. Ing. V. Pavlík, PhD.
Ing. V. Gregorová, PhD.
Ing. M. Ledererová, PhD.
Ing. A. Struhárová, PhD.
Ing. Z. Štefunková, PhD.