Prejsť na obsah
Knižnica a informačné centrum
Logo KIC
Nová norma citovania – ISO 690:2010


Knižnica a informačné centrum KIC SvF dáva do pozornosti pre svojich používateľov, že v súčasnosti platí nová norma citovania a vytvárania bibliografických odkazov ISO 690:2010, Informácie a dokumentácia. Návod na tvorbu bibliografických odkazov na informačné pramene a ich citovanie, ktorá nahrádza predchádzajúce normy
STN ISO 690 z apríla 1998 a STN ISO 690-2 z decembra 2001.

Norma je dostupná v 1 exemplári na vyžiadanie u konzultantov študovne na prezenčné štúdium. V zmysle pravidiel SUTN je však kopírovanie normy zakázané a platia prísne sankcie.

Pomôcku ako správne citovať a vytvárať bibliografické odkazy podľa novej normy, ako aj ďalšie potrebné informácie nájdete na podstránke KIC – Pomôcky pre Vás.