Prejsť na obsah
Katedra dopravných stavieb

* EXKURZIA pre II.NKS-DOS do laboratória TPA s. r. o., na obaľovaciu súpravu a betonáreň firmy STRABAG v Podunajských Biskupiciach (11.5.2017)

TPA s.r.o.Obalovacka StrabagBetonaren STRABAG Betonaren STRABAG

* EXKURZIA pre III. IKDS a  I. TS na Letisko M.R.Š.  (27.04.2017)

Letisk MRS 2017Letisk MRS 2017

* EXKURZIA I.NKS do firmy Pittel&Brausewetter s.r.o. (2.5.2017)

Spoločnosti Pittel+Brausewetter s.r.o. pôsobiaca okrem iného v oblasti pozemného, cestného a mostného staviteľstva, inžinierskych a priemyselných stavieb, v oblasti technológií výroby asfaltových zmesí a recyklácie stavebných materiálov. Spoločnosť vo svojom areály na Starej Vajnorskej v Bratislave disponuje laboratóriom pre kontrolné skúšky výrobcu a obaľovacou súpravou asfaltových zmesí s možnosťou pridávania recyklovaného materiálu

Exkurzia P&BExkurzia P&B