Prejsť na obsah
Katedra dopravných stavieb

NÁVŠTEVA Z TECHNICKEJ UNIVERZITY Z HONG KONGU


Dňa 25. apríla 2017 sme na našej Stavebnej fakulte STU prijali návštevu profesora pp. Kwok L. Tsui a docenta Kwai-Sang Chin zo City University of Hong Kong. Na základe ich požiadavky predpokladanej spolupráce s Katedrou systémového inžinierstva a manažmentu, Centra pre inžinierstvo informačných systémov tejto univerzity (vo svetovom rankingu je na 55. mieste), oslovili v tomto zmysle Katedru dopravných stavieb SvF STU.

Vzácnu návštevu prijal na pôde Stavebnej fakulty STU jej dekan prof. Unčík a prodekan prof. Benko. Cieľom stretnutia bolo vytvoriť eventualitu adekvátnej obojstrannej spolupráce prostredníctvom nových projektov v oblasti dopravného inžinierstva s výhľadom na perspektívnu výmenu študentov, doktorandov, prípadne aj pedagógov fakulty. Výsledkom bude dohoda o vytvorení Memoranda o porozumení medzi dvoma fakultami, ktorá bude východiskom pre spôsob riešenia prípravy projektov a prípadných výmenných stáží.

Obaja kolegovia mali odbornú prednášku pre našich študentov 1. a 2. ročníka inžinierskeho štúdia NKS. Prednáška sa zaoberala výsledkami projektu vysokorýchlostnej železnice, špeciálne problematikou modelovania dynamickej obsluhy nástupíšť a verejných priestorov na železničných staniciach. Nezabúdajme, že denne na niektorých takýchto staniciach prejde viac ako 1,5-2 milióny ľudí.

Chceme veriť, že nezostane len pri slovách a návšteve.

Navsteva u dekana