Prejsť na obsah
Katedra geodézie

Konzultačné hodiny

PROFESORI

prof. Ing. Alojz KOPÁČIK, PhD.
alojz.kopacik @ stuba.sk

č.d. 311, tel.č. +421-2-32888-559

Utorok
10:00-12:00

 

EMERITNÍ PROFESORI

prof. Ing. Pavel BARTOŠ, PhD.

č.d. 318, tel.č. +421-2-32888-412

-
prof. Štefan Sokol

prof. Ing. Štefan SOKOL, PhD.
stefan.sokol  stuba.sk

-

DOCENTI

Ing. Ján Erdélyi, PhD.

doc. Ing. Ján ERDÉLYI, PhD.
jan.erdelyi  stuba.sk

č.d. 310A, tel.č. +421-2-32888-390

Utorok
11:00-13:00
Ing. Marek Fraštia, PhD.

doc. Ing. Marek FRAŠTIA, PhD.
marek.frastia  stuba.sk

č.d. 318, tel.č. +421-2-32888-398

Streda
10:00-12:00
Ing. Ľubica Hudecová, PhD.

doc. Ing. Ľubica HUDECOVÁ, PhD.
lubica.hudecova  stuba.sk

č.d. 321, tel.č. +421-2-32888-530

Utorok
9:00-11:00

doc. Ing. Peter KYRINOVIČ, PhD.
peter.kyrinovic  stuba.sk

č.d. 310A, tel.č. +421-2-32888-390

Pondelok
13:00-15:00
Ing. Marián Marčiš, PhD.

doc. Ing. Marián MARČIŠ, PhD.
marian.marcis  stuba.sk

č.d. 322, tel.č. +421-2-32888-427

Utorok
13:00-15:00

 

ODBORNÍ ASISTENTI

Ing. Marek BAJTALA, PhD.
marek.bajtala  stuba.sk

č.d. 304, tel.č. +421-2-32888-392

Utorok
11:00-13:00
Ing. Róbert Geisse, PhD.

Ing. Robert GEISSE, PhD.
robert.geisse  stuba.sk

č.d. 320, tel.č. +421-2-32888-529

Utorok
9:00-11:00
Ing. Richard Honti

Ing. Richard HONTI
richard.honti  stuba.sk

č.d. 307, tel.č. +421-2-32888-396

Pondelok
9:00-11:00
Ing. Pavol Kajánek

Ing. Pavol KAJÁNEK, PhD.
pavol.kajanek  stuba.sk

č.d. 305, tel.č. +421-2-32888-391

Pondelok
10:00-12:00

 

TECHNICKÍ PRACOVNÍCI

Jana RUBÍNOVÁ
jana.rubinova  stuba.sk

č.d. 303, tel.č. +421-2-32888-639

-

 

INTERNÍ DOKTORANDI

Ing. Radoslav CHOLEVA
radoslav.choleva  stuba.sk

č.d. 309, tel.č. +421-2-32888-689

Pondelok
9:00-11:00

Ing. Andrej HIDEGHÉTY
andrej.hideghety  stuba.sk

č.d. 315, tel.č. +421-2-32888-412

-

Ing. Peter KYSEĽ
peter.kysel  stuba.sk

č.d. 315, tel.č. +421-2-32888-412

-

Ing. Gabriela BARICZOVÁ
gabriela.bariczova  stuba.sk

č.d. 309, tel.č. +421-2-32888-689

-