Prejsť na obsah
Katedra materiálového inžinierstva a fyziky


Spoluorganizujeme nasledovnú konferenciu:

Aktuality a oznamy

Návšteva kolegov z Poľska

Dňa 21.6. nás navštívili kolegovia z poľskej Lublinskej polytechniky. Okrem diskusie o našej ďalšej spoločnej vedeckej spolupráci nám doc. Grzegorz Lagod predniesol seminár o svojich vedeckých aktivitách ako aj o výskumných a pedagogických možnostiach na jeho pracovisku v Poľsku.
Súčasne na Katedre matematiky a desktiptívnej geometrie predniesla doc. Ewa Lazuka prednášku "Chromaticity of graphs and hypergraphs and their selected applications".
 

Montované stavby

Študenti 3. ročníka študijného programu Technológia a manažérstvo stavieb sa v rámci povinne voliteľného predmetu Montované stavby s Dr. Alenou Struhárovou počas letného semestra zúčastnili dvoch exkurzií, a to vo firme Prefa Sučany, ktorá sa zaoberá výrobou rôznych druhov prefabrikátov a v Českej republike vo firme, ktorá sa zaoberá realizáciou nízkoenergetických a pasívnych drevostavieb.


Ekologická stavba s aplikáciou technológie konopného betónu. Prehliadka staveniska.

Koncom mája navštívili členovia Katedry materiálového inžinierstva a fyziky stavenisko prvej samostatnej konopnej stavby v Bratislave. Keďže v centre výskumnej činnosti katedry sú technológie šetrné k životnému prostrediu, predpokladá sa úzka spolupráca s výrobcami stavebných materiálov na báze konope. Počas návštevy sa diskutovalo o možných veľkých horizontoch spoločnej spolupráce a vedecko-technických štúdií, ktoré sa majú na mieste realizovať.

Akademické centrum pre ukrajinských utečencov – ACURE:

Členovia katedry materiálového inžinierstva a fyziky sa prihlásili k iniciatíve zriadiť Akademické centrum pre ukrajinských utečencov. Projekt zameraný na zabezpečenie realizácie tohto centra a počiatočných aktivít v jeho rámci podporil dekanát a Vyšehradský fond - Projekt ID #/Titul: V4UA1211, Akademické centrum pre ukrajinských utečencov – ACURE.
V rámci projektu predpokladáme vytvorenie kontaktného miesta pre študentov a profesorov prichádzajúcich na fakultu z Ukrajiny.
Jednou z prvých akcií je letná škola pre nových prichádzajúcich. Plánované aktivity - intenzívne jazykové, odborné a psychologické majstrovské kurzy a workshopy. Akcia bude prebiehať od 10.07.2022 do 15.07.2022 vo fakultnej školiacej základni v Kocovciach.
Toto podujatie bude investovať do rýchlej adaptácie študentov, ktorí sa uchádzajú o ďalšie vzdelávanie na fakulte, a pomôže profesorom začleniť sa do slovenskej výskumnej komunity.
Neváhajte a pridajte sa k facebookovej skupine projektu. 
Kontaktné osoby na katedre ohľadom projektu:
Mgr. Maryna Babenko, PhD.
Ing. Jakub Čurpek, PhD.

Účasť na verejnej videokonferencii Stavebná a priestorová akustika:

Štyria členovia katedry materiálového inžinierstva a fyziky (doc. Chmelík, ing. Urbán, ing. Zelem a doktorandka ing. Biskupičová), sa zúčastnili popularizačnej verejnej videokonferencie zameranej na stavebnú a priestorovú akustiku. Cieľom podujatia bolo predstaviť nové trendy v oblasti stavebných materiálov a konštrukčných systémov, ako aj novej technológie na stavebnom trhu a poukázať na najčastejšie chyby pri navrhovaní a realizácií budov z hľadiska akustiky. Konferenciu moderovala prof. M. Rychtáriková, ktorá s hosťami postupne prediskutovala najmä témy spojené s vplyvom súčasných energetických požiadaviek na akustický komfort a materiálmi so špeciálnymi akustickými vlastnosťami. Konferencia bola zakončená panelovou diskusiou na tému problémy z praxe. Celú konferenciu si môžete zo záznamu pozrieť tu.


PHYSICAL AND MATERIAL ENGINEERING 2021

V dňoch 7.-9. septembra sa konal pravidelný každoročný medzinárodný seminár Physical and Material Engineering, ktorý tento rok usporiadala Katedra fyziky Fakulty Stavební ČVUT v Prahe. Okrem našej katedry sa zúčastnila ešte aj Katedra fyziky fakulty stavební VUT v Brne. Budúci rok seminár prebehne na južnej Morave.


Prvé miesto nášho študenta na medzinárodnej študentskej vedeckej konferencii 2021 v Ostrave:

Náš študent Bc. Tomáš Dilik sa vo štvrtok 20.5.2021 umiestnil na prvom mieste v kategórii "05 MI - Materiálové inžinýrství" na medzinárovnej študentskej vedeckej konferencii na Fakulte stavební VŠB-TU v Ostrave, kde prezentoval "Metódy zlepšovania hygroskopických a tepelno-technických vlastností hlinených omietok" pod vedením Ing. Valérie Gregorovej, PhD.. Týmto úspešne reprezentoval nielen našu katedru ale aj celú fakultu, čím prispel k tomu, že v rebríčku úspešnosti univerzít sme dosiahli prvú priečku. Gratulujeme!
Viac informácií môžete nájsť tu.