Prejsť na obsah
Katedra dopravných stavieb

  • VEGA Environmentally acceptable materials and technologies for traffic areas (zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. S. UNČÍK, PhD., , zástupca zodpovedného riešiteľa: Ing. S. CÁPAYOVÁ, PhD., 2017-2019), Project No.: 1/0501/17
  • ENVIZ Environmental mixtures (zodpovedný riešiteľ: Ing. M. BACHRATÁ, 2015)
  • AMOS Analysis of Mobility and Occupancy of Vehicles (zodpovedný riešiteľ: Ing. G. BALKÓ, 2014)
  • VEGA Traffic Areas Structures in Integrated Transport Space (zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. K. BAČOVÁ, PhD., 2013-2015), Project No.: 1/0351/13
  • WAM-DEF Deformation Characteristics of Warm Mix Asphalt (zodpovedný riešiteľ: Ing. S. CÁPAYOVÁ, PhD., 2013, pozn.: spolupráca s ČVUT v Prahe, Katedra silničních staveb)
  • POPOL Use of Ash in a Road Mix for the Base Layers of Pavements (zodpovedný riešiteľ: Ing. J. SITÁRIK, 2013)
  • CONPAVE Vplyv návrhu konštrukcie cementobetónových vozoviek na ich napätostný stav (zodpovedný riešiteľ: Ing. A. Zuzulová, PhD., 2012, pozn.: spolupráca s Technickou univerzitou Wroclav, Poľsko)
  • CENEX subcentre CETIS – Transportation Centre Infrastructure of Settlements (zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. B. BEZÁK, PhD., 2011-2013) Project No.: 26240120002)
  • VEGA Energy saving, economic and environmental roads and traffic platforms (zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. K. BAČOVÁ, PhD., 2010-2011), Project No.: 1/0401/10