Prejsť na obsah
Katedra dopravných stavieb

  • WiWiT: WHO IS WHO IN TRANSPORT (zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. B. Bezák, PhD., 1/2013-12/2014)
  • CITY AND TRAFFIC 2013 (zodpovedný riešiteľ: ONDROVIČ, M., 2012-2013), Project No.: 11240037
  • AUSTRIA-SLOVAKIA TRAFFIC MODEL (zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. B. Bezák, PhD., 2010-2013), Project No.: 00043
  • BRAWISIMO (zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. B. Bezák, PhD., 2010-2013), Project No.: 00127
  • SPECTRA-CETIS - CEntre of Transportation Infrastructure in Settlements (zodp. riešiteľ: prof. Ing. B. Bezák, PhD., 2007-2010)
  • ROSEMAN (zodpovedný riešiteľ:  Ing. P. Rakšányi, PhD., 2009-2013)
  • CONPASS    
  • PORTAL  
  • ECOCITY  
  • SNOWBALL