Prejsť na obsah
Katedra materiálového inžinierstva

Aktuálne prebiehajúce projekty:

APVV-15-0681

Vyšetrovanie hygrotermálnych a mechanických vlastností poréznych stavebných materiálov na báze matematického modelovania

prof. RNDr. Jozef Kačúr, DrSc. z Katedry fyziky v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky z Univerzity Komenského

(1.7.2016 - 30.6.2020, termín posunutý do 31.10.2020)

ITMS 26240220084

Univerzitný vedecký park STU Bratislava

Aplikovaný výskum a vývoj v oblasti stavebného inžinierstva

Manažér UVP: Ing. Alena Struhárová, PhD.

(2016 - 2021)

VEGA 1/0682/19

Transport solí v poréznych stavebných materiáloch

prof. RNDr. Igor Medveď, PhD. v spolupráci s Katedrou fyziky

(1.1.2019 - 31.12.2021)

VEGA 1/0680/20

Klimaticky adaptívne prístupy integrované v energeticky efektívnych stavebných komponentoch

doc. Ing. Miroslav Čekon, PhD. v spolupráci s Katedrou fyziky

(1.1.2020 - 31.12.2022)

KEGA 039STU-4/2019

Implementácia experimentálnych metód aplikovanej fyziky pri skúmaní hygrotermálnych vlastností poréznych materiálov v rámci vzdelávania

prof. RNDr. Igor Medveď, PhD. v spolupráci s Katedrou fyziky

(1.1.2019 - 31.12.2021)

Ukončené projekty:

VEGA 1/0501/17

Environmentálne akceptovateľné materiály a technológie na stavbu dopravných plôch

prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD. v spolupráci s Katedrou dopravných stavieb

(1.1.2017 - 31.12.2019)