Prejsť na obsah
Knižnica a informačné centrum

Logo KIC
Duševné vlastníctvo a transfer technológií

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v rámci podpory transferu technológií prevádzkuje Národný portál pre transfer technológií - NPTT (www.nptt.sk). Využite bezplatné služby poskytované prostredníctvom NPTT pre získanie priemyselno-právnej ochrany výsledkov vedeckovýskumnej činnosti a ich prenosu do praxe.

Bezplatne môžete využívať odbornú literatúru, výpožičky literatúry, expertné a rešeršné služby a vzdialený prístup do informačných zdrojov.

Viac informácií nájdete na podstránke Pomôcky pre Vás, v informáciách virtuálnej knižnice STU a na www.nptt.sk.