Prejsť na obsah
Knižnica a informačné centrum


Informačný seminár "Praktické ukážky vyhľadávania v elektronických informačných zdrojoch z oblasti technických vied"


KIC SvF pozýva všetkých záujemcov na informačný seminár "Praktické ukážky vyhľadávania v elektronických informačných zdrojoch z oblasti technických vied", ktorý sa bude konať dňa 13. februára 2014 (štvrtok) o 10.00 hod. v CVTI SR (Centrum vedecko-technických informácií SR).

Informačný seminár bude zameraný na praktické ukážky vyhľadávania v týchto databázach:

  • ACM Digital Library (licencovaný prístup na SvF + vzdialený prístup cez CVTI SR),
  • Compendex (vzdialený prístup cez CVTI SR),
  • Ebrary (vzdialený prístup cez CVTI SR),
  • Emerald (vzdialený prístup cez CVTI SR),
  • IEEE/IET Electronic Library (licencovaný prístup na SvF + vzdialený prístup cez CVTI SR),
  • Knovel Library (licencovaný prístup na SvF + vzdialený prístup cez CVTI SR).


Prístup do všetkých prezentovaných databáz (vrátane databáz licencovaných na SvF) môžete získať prostredníctvom aktivovania vzdialeného prístupu v rámci služieb CVTI SR. Viac informácií o podmienkach aktivácie vzdialeného prístupu do kolekcie databáz nájdete na stránke CVTI SR.

Účasť na seminári je bezplatná.

Pozvánka na stiahnutie pdf
Informačný leták CVTI SR na stiahnutie - elektronické informačné zdroje pdf

Tešíme sa na Vašu účasť!
KIC SvF